Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Χρέη παγκόσμια…

Ἐπειδὴ ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ  data visualisation…

..ἔνα ὡραῖο διάγραμμα, τοῦ κατὰ κεφαλὴν δημοσίου χρέους…


Χρέη παγκόσμια...


Ὅσο πιὸ κοντὰ στὸ κέντρο εὑρίσκεται μία χώρα, τόσο πιὸ μεγάλο τὸ βάρος τοῦ χρέους.


Κίσσας Χρῆστος


ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη - filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...