Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Φοβᾶσαι;

 http://arxisame.gr/wp-content/uploads/2016/12/fov%E1%BE%B6sai.jpg

Φοβᾶσαι πολύ;;

Ὅλοι μας φοβόμαστε λίγο, ἐὰν ἀφήνουμε τοὺς κατσαπλιάδες τῆς ζωῆς μας νὰ ἀσκοῦν ἐπάνω μας ἐπιδράσεις…
Μὰ δὲν ἔχει νόημα, διότι δὲν μᾶς λὲν ἀλήθειες.
Δὲν ἔχει νόημα, διότι οὔτως ἤ ἄλλως πρέπει νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ τὴν …κόλασιν κυριολεκτικῶς, γιὰ νὰ βροῦμε τοὺς Ἑαυτούς μας. Τοὺς πραγματικούς μας Ἑαυτούς. Τοὺς Ἕλληνες ποὺ χάσαμε κάπου στὴν πορεία τοῦ χρόνου καὶ στὰ «πεπολιτισμένα» μας μονοπάτια.

Φόβος λοιπόν;
Λογικὰ ναί. Ἔτσι πρέπει νὰ αἰσθανομεθα…
Παράλογα ὅμως …ὅχι.

Λογικὰ ὅλοι μας πρέπει νὰ φοβόμαστε.
Παραλόγως ὅμως, ἴσως λόγῳ διαισθήσεως, ξέρουμε πὼς δὲν χρειἀζεται. Δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ μᾶς πειράξῃ, νὰ μᾶς κάνῃ κακὸ ἤ νὰ μᾶς ἀφανίσῃ. Κάτι, πάντα, κρατᾶ ζωντανοὺς αὐτοὺς ποὺ χρειάζονται γιὰ τὸ νέο ξεκίνημα…
Ἄλλως τέ…
Δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἀλλάξῃ αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε νὰ συμβαίνῃ στὸν πλανήτη καὶ εἶναι παγκόσμιον.

Θὰ πάρη χρόνο.
Πολὺ χρόνο.
Μὰ δὲν χρειάζεται νὰ φοβόμαστε. Ἔχουμε μακρυὰ νὰ φθάσουμε καὶ χρειαζόμεθα μόνον πίστιν στὸ ἀποτέλεσμα καὶ πεποίθησιν στὶς δυνάμεις μας.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει, ἀλλὰ ὄχι ὅπως πιστεύουμε τώρα, μὰ Ἀναγεννημένοι καὶ πραγματικὰ ζωντανοί. Μὰ πρῶτα καὶ κύρια Ἐλεύθεροι!
Καὶ γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς Ἐλεύθεροι, πρέπει πρῶτα νὰ ἀφήσουμε κάθε ἴχνος φόβου πίσω μας.


Φιλονόη


Ἡ παραπάνω είκόνα δείχνει ὁλίγον καὶ τὶς δικές μας διαθέσεις πλέον…


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...