Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Θὰ μᾶς μείνουν ὅμως οἱ …θεωρίες!!!

http://filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/12/%CE%98%E1%BD%B0-%CE%BC%E1%BE%B6%CF%82-%CE%BC%CE%B5%E1%BD%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%E1%BD%85%CE%BC%CF%89%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B1-...%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%E1%BD%B7%CE%B5%CF%82.jpg

Δὲν φαίνεται ἀκόμη νὰ συνειδητοποιοῦν οἱ κυβερνῶντες μας ὅτι τὰ πάντα ἀλλάζουν στὴν Εὐρώπη καὶ θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ τοὺς «ξεφορτωθοῦν» καὶ μάλιστα πολὺ ἀνώμαλα.


Οἱ Βόρειοευρωπαῖοι ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὸ ἐπόμενον βῆμα, ποὺ ἀποτελεῖ πλέον ἀνάγκη καὶ σχέδιον ἐπιβιώσεώς τους.
Ἕνα σχέδιον ποὺ περιλαμβάνει ὡς λύση μίαν μικροτέρα, ἀλλὰ συμπαγή, Εὐρώπη.

Κι ἐμεῖς θὰ μείνουμε μὲ τὶς θεωρίες μας, τὶς ἴντριγκες καὶ τὰ ὑπέρογκα χρέη.
Κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα θὰ μείνουμε μὲ τοὺς ἡγέτες ποὺ μᾶς ἀξίζουν.Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...