Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ἀγνώστου ταὐτότητος …ὁπλισμός!!!

Ἀγνώστου ταὐτότητος ...ὁπλισμός!!!

Ἀπὸ μίαν ἄγνωστη σχετικὰ ὁμάδα ἰσλαμιστῶν, ποὺ δροῦν στὴν Συρία, τῆς ὁποίας τὰ μέλη παρεδόθησαν, εἶναι ὅλος αὐτὸς ὁ ὁπλισμός, ποὺ φαίνεται στὸ παρακάτω video:https://youtu.be/M6G3avmNQEM


Καὶ οὐδεὶς ψάχνει νὰ δῇ τὶς πηγὲς ὅλου αὐτοῦ τοῦ ὁπλισμοῦ.

In video: Khan Al-Sheh militants surrender loads of weapons to Syrian Army

DAMASCUS, SYRIA – Video footage uploaded recently shows large batches of weapons and ammunition confiscated by the Syrian Army from the surrendering militants.

In total, the insurgents reportedly gave up three tanks, two shilkas, four BMPs, 30 x 23mm gun, 30 x 14.5mm gun, about 500 assault rifles, and thousands of bullets.


Παπανικολάου Σωτήρηςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...