Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Διεθνιστῶν γενιτσάρων ἐκπαίδευσις

Ἀπὸ τὸ βιβλίο γλώσσης τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ…

Διεθνιστῶν γενιτσάρων ἐκπαίδευσις 1 Διεθνιστῶν γενιτσάρων ἐκπαίδευσις 2


Σελίδες 84 καὶ 85.
  Δημιουργία διεθνιστῶν γενιτσάρων μὲ ὁδηγίες χειραγωγήσεως.


Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...