Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι

Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι1

Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι. Ῥόδια καὶ ἀπίδια, τὰ δένδρα στὰ ὁποία μάταια ἅπλωνε τὸ χέρι του ὁ Τάνταλος.
λ 588-590 δένδρεα δ᾿ ὑψιπέτηλα κατὰ κρῆθεν χέε καρπόν, ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι.

Ῥοιαὶ καὶ ὄχναι2
Νὰ παρατηρηθῇ πὼς εὐφωνικὰ ὁ Ὅμηρος χρησιμοποιεῖ περισσότερα φωνήεντα ἀπὸ σύμφωνα (43 – 28) γιὰ νὰ ἀποδόσῃ τὸ εὔχυμο καὶ εὔσαρκο τῶν φρούτων.


Χριστοδούλου Τίτος


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...