Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Λίνκολν …«δικαιοσύνη»!!!

Λίνκολν ...«δικαιοσύνη»!!!

Καλοκαίρι τοῦ 1862,
ὅταν ὁ πρόεδρος Lincoln,
ὁ νικητὴς τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐμφυλίου,

ὁ ἴδιος ποὺ τὸ 1861 διεκήρυξε,
πὼς προσωρινὰ ἡ δουλεία θὰ συνεχίζετο,
ἀλλὰ δὲν θὰ ἐπεκτείνετο,

ὁ ἴδιος ποὺ τὸ 1862 ἰσχυρίζετο
πὼς ὁ μοναδικὸς ἐχθρός του ἤταν,
τὸ τραπεζικὸ σύστημα,

ὁ ἴδιος ποὺ τὸ 1863 ὑπέγραψε,
τὸ διάταγμα γιὰ τὴν χειραφέτηση τῶν μαύρων,

διατάζει τὸν ὁμαδικὸ δημόσιο ἀπαγχονισμό,
38 ἰνδιάνων Sioux,
ποῦ διενοήθησαν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν γῆ τους στὸν Dacota war…

Λίνκολν ...«δικαιοσύνη»!!!

Τὸ 1865, ὁ John Booth, φώναζε κατὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ προέδρου,
«Sic semper tyrannis», δηλαδὴ «Ἔτσι πάντα στοὺς τυράννους»!Πολυζωΐδης Θανάσης


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...