Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;

Ποιός ἀντέγραψε τόν ἄλλον;
  Ἤ μήπως ἴδια φυλή τά ἔφτιαξε;;;; 

Κυκλαδικὸ εἰδώλιο (Αἰγαῖον Πέλαγος):

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;1

Ἄγαλμα νήσου Ῥάπα Νούι (Νότιος Εἰρηνικός):

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;2

Κι ἀντέγραψαν, πῶς; Μέσῳ …διαδικτύου;
  Ἀφοῦ τὸ νησὶ Ῥάπα Νούι ἀπέχει χιλιάδες χιλιόμετρα ἀπὸ τὶς Κυκλάδες….

Ἡ μόνη, σημαντικὴ διαφορά, εἶναι στὸ μέγεθος…!

Τὸ ἀστεῖο εἶναι πὼς παρακολουθοῦσα μίαν ἐρευνητικὴ ταινία (ντοκυμαντέρ) ποὺ προσπαθοῦσαν οἱ Ἄγγλοι νὰ ἀποδείξουν πῶς ἀποικίσθη ἡ Πολυνησία, ἀφ’ οὗ οἱ κάτοικοί της δὲν εἶναι πολὺ μάχιμοι ναυτικοί… Ἴσως μὲ κανῶ, ὑπεστήριξαν…
Ὅμως… Ἀκόμη καὶ τὰ ὀνόματα, Πολυνησία «Polynesia» Μικρονησία – «Micronesia» κτλ. εἶναι ἑλληνικά!!!

Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;7 Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;8

Archipelago  σοῦ λέει ὁ Ἄγγλος…

Ἀρχιπέλαγος βρέ… Ἑλληνικὰ μιλᾶμε… 
 
Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;6

Ὁ θεὸς Pele τῶν Χαβανέζων…

Τί σᾶς θυμίζει;


Δημιουργήματα διαφορετικῶν φυλῶν;9


Μήπως θυμίζει ἡ περικεφαλαία του τήν περικεφαλαία τῶν Ὁμηρικῶν Ἑλλήνων πολεμιστῶν;

Καὶ …οὐδεμία σχέσις ἀνάμεσα στὸ Pele καὶ στὴν Παλλάδα… 

Καγιαλὲς Μᾶνοςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...