Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Χρόνια πολλά…


Χρόνια πολλὰ κι᾿εὐτυχισμένα σὲ ὅλους τοὺς φίλους…
Εἶθε ὁ νεογέννητος Ἥλιος νὰ φωτίζῃ τὸν δρόμον καὶ τὴν ζωὴν ὅλων.

Ἔρρωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε.Τᾶσος Γκολέμης


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...