Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Βούτυρο λοιπόν;

Βούτυρο λοιπόν;

Ὅποιος ἔλεγε σὲ αὐτὴν τὴν χώρα (δεκαετίες τώρα) ὅτι: «Ἐὰν θὲς νὰ ἀποφύγῃς ἕναν πόλεμο, πρέπει νὰ εἶσαι, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ, ἕτοιμος καὶ νὰ τὸν κάνῃς», τὸν ἔλεγαν φασίστα, ἐθνικιστή, ἀκραῖο καὶ δὲν ξέρω τὶ ἄλλο.

Ἡ ἐποχὴ τῆς ἠλιθιότητος πλησιάζει στὸ τέλος της.
Ἡ ἱστορία γράφει ὅτι γιὰ νὰ γίνουν ῥιζικὲς ἀλλαγές, σὲ ἐτούτην τὴν χώρα, πρέπει νὰ γίνουν ἐθνικὲς καταστροφές.
Δυστυχῶς, μόνον τότε θὰ σοβαρευθοῦμε.
Τώρα, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ σοβαρευθοῦμε λοιπόν.

Τὶς «καλὲς ἐποχές» ἐρωτοῦσαν, μὲ εἰρωνεία, στὰ Μ.Μ.Ε.: «Βούτυρο ἤ κανόνια;» καὶ ἀπαντοῦσαν μόνοι τους: «Βούτυρο».

Τί νά τούς πῆς τώρα; Νὰ βάλουν βούτυρο ἐκεῖ ποὺ ξέρουν ἤ νά τούς πῇς ὅτι ἀφοῦ εἶναι νά γίνῃ, καλλίτερα νά γίνῃ τώρα (ὅσο κι ἐὰν ἀκούγεται τρελλό!!!), γιατί ἀπό τό 2018 ἡ ψαλίδα θά ἀνοίξη κι ἄλλο;
(Θὰ παραλάβουν οἱ μογγόλοι τὰ F-35).


Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...