Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Στὰ βήματα τῆς λατρείας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου


Ἀστέριος Τσίντσιφος…
Νομισματολόγος…
Ἁπλῶς ἐξαιρετικός!


https://youtu.be/4Sgt9QUApwU


Ὁ Ἀστέριος γνωρίζει σὲ βάθος τὸ θέμα…

Ἐμεῖς τὸ ἀγνοοῦμε…Φιλονόη


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...