Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Η αναπαραγωγή των ζώων

Η αναπαραγωγή των ζώων
Διατηρούμε τα ζώα όσον καιρό μας δίνουν οικονομικές αποδόσεις. Τα άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια δεν τα χρησιμοποιούμε για κρέας και τ’ αφήνουμε να ζήσουν περισσότερο. Τα άλογα μπορούν να ζήσουν μέχρι 22 χρόνια, τα μουλάρια 24, τα γαϊδούρια 20 χρόνια, χωρίς να αποκλείεται και μεγαλύτερη ζωή. Στα γαλακτοπαραγωγικά είδη η απόδοση σε γάλα γίνεται μεγαλύτερη στην τρίτη γέννα, μένει σταθερή μέχρι και την έκτη γέννα, ύστερα πέφτει.
Τα ζώα αποκτούν την επιθυμία για αναπαραγωγή πολύ γρήγορα, όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ νωρίς, αλλά πρέπει προηγούμενα να έχουν σχηματίσει κάπως τον οργανισμό τους.

Στα ζώα πού ζουν σε αγέλες ή κοπάδια για να προλάβουμε την πρώιμη χρησιμοποίηση χωρίζουμε τα αρσενικά από τα θηλυκά στους παρακάτω μήνες ηλικίας:
άλογα γαϊδούρια 9 μήνες, βόδια 6 μήνες (βελτιωμένα)—12 μήνες (ντόπια), πρόβατα-γίδια 5 μήνες, γουρούνια 4 μήνες, κουνέλια 3 μήνες, όρνιθες 4 μήνες.

Για να μπορεί το αρσενικό να εξυπηρετεί καλά τα θηλυκά πρέπει η αναλογία των θηλυκών να μην ξεπερνάει μερικά όρια. Χονδρικά σε κάθε αρσενικό αναλογούν τα παρακάτω Θηλυκά: φοράδες 80, γαϊδούρες 120, αγελάδες 80, προβατίνες 80, γίδες 110, γουρούνες 50, κουνέλες 10, όρνιθες 10, γάλλισες 20, χήνες 6.

Ο αριθμός των θηλυκών που μπορεί να εξυπηρετεί ένα βαρβάτο αρσενικό, εξαρτάται από το πως είναι μοιρασμένες οι επιβάσεις μέσα στο χρόνο. Οι παραπάνω αριθμοί είναι όταν οι επιβάσεις είναι μοιρασμένες σε όλο το χρόνο. Αν οι επιβάσεις είναι περιορισμένες σε λίγη περίοδο όπως στα περισσότερα ντόπια ζώα μας, πρέπει να είναι μικρότεροι από τους παραπάνω αριθμούς. Αν το ζώο είναι ακόμη νεαρό πρέπει να κάνει τις μισές επιβάσεις.
Τα άλογα, οι ταύροι, οι κάπροι, καλά είναι να μην κάνουν παραπάνω από μια επίβαση την ημέρα, τα γαϊδούρια, κριάρια και τραγιά παραπάνω από 2, τα κουνέλια να δέχονται μια κουνέλα κάθε 2 μέρες. Άλλο ζήτημα είναι ότι όταν το αρσενικό πηδήσει το θηλυκό μια φορά, δεν είναι ανάγκη να πηδήσει για δεύτερη φορά αμέσως. Όταν οδηγούμε εμείς τα ζώα, μπορούμε να βαστάξουμε αυτόν τον κανόνα. Αλλά στα ζώα πού ζουν σε κοπάδια δεν μπορούμε. Τα αρσενικά πηδούν το θηλυκό πολλές φορές συνέχεια. Για αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις ο αριθμός των θηλυκών που εξυπηρετεί ένα αρσενικό πέφτει πολύ. Έτσι στα δικά μας κοπάδια προβάτων υπάρχει 1 κριάρι για 25 προβατίνες.

Αρχή και διάρκεια αναπαραγωγής

ΖΩΟ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ΖΩΟ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ
Άλογο 3 χρόνια 18 χρόνια Φοράδα 3 χρόνια 18 χρόνια
Γαϊδούρι 2 χρόνια 18 χρόνια Γαϊδούρα 3 χρόνια 18 χρόνια
Ταύρος ντόπιος 2 χρόνια 8 χρόνια Αγελάδα ντόπια 2-3 » 12 χρόνια
Κριάρι κοινό 18 μήνες 4 χρόνια Προβατίνα κοινή 18 μήνες 8 χρόνια
Τράγος κοινός 18 μήνες 4 χρόνια Γίδα κοινή 18 μήνες 8 χρόνια
Καπρί 8 μήνες 3 χρόνια Γουρούνα 10 μήνες 5 χρόνια
Κουνέλι 8 μήνες 3 χρόνια Κουνέλα 8 μήνες 4 χρόνια
Πετεινός 6 μήνες
Κότα 6 μήνες
Γάλλος 12 μήνες
Γάλλισα 12 μήνες
Χήνος 10 μήνες
Χήνα 11 μήνες
Περιστέρι 5 μήνες
Περιστέρι 5 μήνες

Διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ζώο Μέση διάρκεια Ανώτερο και κατώτερο όριο
Φοράδα 11 μήνες και μισός ή 345 ημέρες 307-412 ημέρες
Γαϊδούρα 12 μήνες ή 361 ημέρες
Αγελάδα 9 μήνες και μισός ή 285 ημέρες 240-321 ημέρες
Προβατίνα 5 μήνες ή 150 ημέρες 139-159 ημέρες
Γίδα 5 μήνες ή 150 ημέρες
Γουρούνα 3 μήνες & 3 εβδομάδες ή 114 ημ. 104-140 ημέρες
Κουνέλα 31 ημέρες και μισή ή ένας μήνας

Εμφάνιση και διάρκεια οργασμού σε ημέρες

Λεπτομέρειες Φοράδα Αγελάδα Προβατίνα Γίδα Γουρούνα Κουνέλα
Μετά την γέννα παρουσιάζεται σε: 6-15 20 120-180 120-180 35-56 1
Ο οργασμός ξαναγυρίζει σε: 21-28 18-20 15-18 15-20 20-28 18
Ο οργασμός βαστάει μέρες: 2-6 1-3 1-2 1-2 2-3 1
Μετά τη γέννα να πηδηθεί σε: 10-14 60-90 150-200 150-200 60 30

Διάρκεια θηλασμού στα ζώα

Ζώο Χρόνος θηλασμού
Πουλάρια 24-32 εβδομάδες
Μοσχάρια για σφάξιμο 3-12 εβδομάδες
Μοσχάρια για διατήρηση 8-20 εβδομάδες
Αρνιά 14-18 εβδομάδες
Κατσίκια 9-12 εβδομάδες
Γουνοπούλα για σφάξιμο 3-4 εβδομάδες
Γουρουνοπούλα για διατήρηση 6-9 εβδομάδες







ftiaxno.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...