Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ψύχεται ἀν τί νά θερμαίνεται ὁ πλανήτης;

Ψύχεται ἀν τί νά θερμαίνεται ὁ πλανήτης;

Τελικὰ ψύχεται ἀντὶ νὰ θερμαίνεται…

Sorry Global Warming Alarmists, The Earth Is Cooling


Καὶ καλά… Οἱ νεο-ταξίτες ποὺ ἐξαγόρασαν τοὺς πάντες, ὡστὲ νὰ πείσουν ὅτι ἡ Γῆ «ὑπερθερμαίνετια», προκειμένου νὰ ἐπιβάλουν «ἰδιωτικοὺς φόρους» γιὰ τὴν ὑποτιθεμένη προστασία τοῦ πλανήτου, στὴν μεγαλυτέρα παγκοσμία κομπίνα ὅλων τῶν ἐποχῶν… Αὐτοὶ εἶναι μακρυά, κάπου ἀόρατοι, δὲν τοὺς βλέπω ἀλλὰ πληρώνω τὸ τίμημα τῶν ἀποφάσεών τους…

Ἐμένα τὸ πρόβλημά μου εἶναι ὅλοι αὐτοί, οἱ γύρω μου, ποὺ κουβάλησαν πρόθυμα στοὺς ὤμους τους αὐτὸ τὸ κτηνῶδες Ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ποὺ ἄνοιξε (ἐδῶ καὶ δεκαετίες «Ἀκαδημαϊκῆς Συνωμοσίας») τὸν δρόμο γιὰ τὴν θέσπιση Παγκοσμίων Φόρων. Μὲ ὁποιανδήποτε κατασκευασμένη ψευδο-αἰτία.

Καὶ θὰ πρέπη τώρα νὰ διαχωρίσω τοὺς γύρω μου εἶτε σὲ «Ῥεμάλια-Ποὺ Τὸ Ἔκαναν Γιὰ Τὰ Λεφτά», εἶτε σὲ Ἰδεολογικοποιημένα Ἠλιθίους».
 
Ποὺ ὅμως καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲν ταὐτίζονται πολιτικὰ – ἂν καὶ μοιρασμένοι σὲ διαφορετικὰ κόμματα/μαντριά- καὶ  καθορίζουν τὴν ζωή μου.Ὡς συνειδητοὶ βαστάζοι τῆς Μιαρῆς Ἐξουσίας.Χοϊδᾶς Διονύσιος

14 Δεκεμβρίου 2016ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...