Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ξηλώνοντας τὶς …εἰκόνες!!!Ἄαααααααααααχχχχχχχχχχχχχχχχχ……………
Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ τοῦ ῥαββίνου τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν ἐσταύρωσαν τὸν Χριστό, γιατὶ αὐτὸς ούδέποτε ὑπῆρξε… …καὶ μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι δὲν πρέπει νὰ θρηνήσουμε ἄλλα θύματα, μὲ δοβματικοὺς πολέμους, μεταξὺ τῶν πιστῶν τῶν διαφόρων δογμάτων… …ὁ μεγάλος ἐκπρόσωπος τοῦ «θεοῦ», ὁ πάπας τοῦ Βατικανοῦ, ἐζήτησε ἀπὸ τὸν «θεό» νὰ στείλῃ τὸ νέο σύμβολο…
…ξεχᾶστε λοιπὸν σιγὰ σιγὰ Χριστό, Βούδα, Μωάμεθ, Ἁγίους, Παναγία, ἀγελάδες, μυριὰμ, εἰκόνες, παντόφλες κτλ… …ἦλθε τὸ νέο σύμβολο τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ  ὅλων τῶν θρησκειῶν, τὸ ὁποῖον ἀπεδέχθησαν ὅοοοοοολα τὰ δόγματα, ὅπως καὶ τὸ χριστιανικό…
Ξήλωμα σιγὰ σιὰ στὰ εἰκονοστάσια, στοὺς ἁγίους καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ξεπερασμένα…
Βασίλης Βάλιος
διὰ μέσου Χρήστου Τριάρχου


ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...