Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ὑπηρετώντας μίαν ἀκόμη ἐθνοπροδοσία…


μὲ φορολογικὲς «διασταυρώσεις» γιὰ νὰ καταπιοῦν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει νὰ καταπωθῇ, λὲς καὶ τὰ λεφτά (μας) τὰ βγάζαμε παρέα μὲ τὰ κυβερνητικὰ τσογλάνια, ποὺ οὐδέποτε δούλεψαν (!!!) στὴν ζῳή τους…

μὲ Χριστούγεννα μαῦρα γιὰ τοὺς περισσοτέρους, ἀφοῦ «σκᾶν» μελομακάρονα μαζὺ μὲ τέλη κυκλοφορίας, δεὴ μὲ κουραμπιέδες, λογαριασμοὶ κινητῶν – σταθερῶν – ἀερίων καὶ ἄλλων εὐγενῶν πετρωμάτων…

μὲ κάτι φιλανθρωπικὰ γκαλά, ποὺ ὀργανώνουν πλούσιες ἀναπαλαιωμένες κυρίες, ποὺ ἡ ἀγαμία καὶ ἡ ἄνοια τὶς ἔχρισε καὶ καλὰ ἀπεσταλμένες τοῦ Θεοῦ…

μὲ τὰ ἐπιδόματα θερμάνσεως νὰ τὰ περιμένουν οἱ «κασᾶτοι» Πολῖτες, μαζὺ μὲ τὶς καλοκαιρινὲς ἄδειες…

μὲ τὰ καύσιμα νὰ παίρνουν τὸν ἀνήφορο, μαζὺ μὲ ἕνα τσιγάρο στὸ …στόμα, ποὺ κι αὐτὸ πῆρε τὸν ἀνήφορο…

μὲ τὴν Χώρα νὰ «βουτᾷ» μέσα σὲ σκουπιδοτενεκέδες γιὰ τὰ ἀπαραίτητα…

μὲ τὸν ἀρχιδόμπεη πρωθυπουργίσκο νὰ λιβανίζῃ πτώματα καὶ πολιτισμοὺς μεταξὺ Κούβας καὶ Ἄμπου Ντάμπυ…

καὶ μὲ τὸν Μαλάκα νὰ ντύνεται μὲ στολὲς παραλλαγῆς, ποὺ ἔραψαν εἰδικὰ στὸ μέγεθός του, γιὰ νὰ κάνῃ τὸν ὑπουργὸ Ἀμύνης, ὅταν δὲν αὐτοϊκανοποιεῖται, μὲ μερικὲς δεκάδες στρατιωτικοὺς τῆς πλάκας νὰ παρουσιάζουν ὅπλα ἐμπρὸς στὸ μεγαλεῖο του…

ἀναρωτιέμαι …

ποιός θά πάη νά ὑπερασπισθῇ τά σύνορά μας, ὅταν θὰ σκάση μύτη ὁ σουλτανοαρχίδας κουμπᾶρος τοῦ κωστάκη τοῦ καραμανλῆ (τό εἴχατε ξεχάσει, ἔ;… ) ποὺ θέλει νὰ πάρῃ μέχρι καὶ τὴν Κέρκυρα, ὅταν αὐτὰ τὰ κυβερνητικὰ καριόλια θὰ εἶναι σὲ κάποιο ἐλβετικὸ μπουρδέλο, ἤ σὲ κάποιο ζεστὸ γραφεῖο, μὲ μία χιλιάδα σωματοκαριόλια νὰ τοὺς φυλάσσουν καὶ νὰ πίνουν στὴν «ὑγεία τοῦ μαλάκα», ποὺ θὰ «κληθῆ» νὰ στείλῃ στὸν θάνατο τὸ παιδί του, γιατὶ γιὰ Πατρίδα δὲν συζητᾶμε. Αὐτὴ εἶναι ξεπουλημένη μέχρι φῦκι στὸ Αἰγαῖο, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ψηφοφόρων τους…Καφετζόπουλος Χάρης


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...