Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Γραικία ἤ Ἑλλάς;Ἀντε νὰ τὸ πῶ ἀκόμη μίαν φορά, μήπως καὶ τὸ ἐμπεδόσετε…
Γιὰ τὴν λέξη «Ἕλλην» ἡ Ἀγγλικὴ γλῶσσα δὲν ἔχει ἀντίστοιχη λέξη.
Οὔτε γιὰ τὴν λέξη «Ἑλλάς» ὑπάρχει ἀντίστοιχος στὴν ἀγγλική.

Ὑπάρχει μόνον ἡ λέξις Greece ποὺ σημαίνει «Γραικός» κι ἑπομένως Γραικία».
Ἐὰν ἤθελαν οἱ ἀγγλόφωνοι νὰ ποῦν «Ἕλλην», θὰ ἔπρεπε να γράψουν hellene ἢ heliin ἢ hallien ἢ halien ἢ alien.
Ἡ δὲ λέξις hal-lien τῆς Δύσεως ἔχει τὴν ἴδια ἐννοιολογικὴ σημασία μὲ τὴν λέξη «λᾶς» (καὶ Λάσσα τοῦ Θιβέτ)..

Ἡ Ἀγγλικὴ λέξις Hell σημαίνει «κόλασις»!
Βᾶλε τώρα τὴν κατάληξη «as» καὶ θὰ ἔχουμε τὴν λέξη Hellas, ἡ ὁποία ἀπὸ τὰ Ἀγγλικὰ στὰ Ἑλληνικὰ ἑρμηνεύεται πλέον κυριολεκτικὰ ὡς χώρα τῆς κολάσεως..

Παρακαλῶ ἑπομένως μέχρι τὴν ἀνάσταση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ σκέψεως, νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ «Ἕλληνες» ἐννοώντας ὅτι εἴμαστε πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, ποὺ οἱ Δυτικοὶ ὀνομάζουν Greece (Γραικία) οἱ Ἀνατολικοὶ Γιουνανιστὰν (Ἰωνία) κι ἐμεῖς ἀσεβῶς «Ἑλλάδα», κατ’ οὐσίαν ὑβρίζοντες…
Αὐτὸ μέχρι νὰ ἔλθῃ ἐκείνη ἡ ὥρα ποὺ ὅλοι θὰ μάθουν ὅτι Ἕλληνες (ἤ, μᾶλλον, Ἑλλάνιοι) εἶναι οἱ θεοὶ ποὺ ἐπέστρεψαν στὸν πλανήτη!
Κι ὅποιου δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ λέω, ξοῦ καὶ ξῦδι…
Ἄρχουσα Πειραιῶς

εἰκόναfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...