Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Οἱ ἀχάριστοι γείτονές μας…


Τὸ παρακάτω κείμενον «τυγχάνει» μεγάλης σπουδαιότητος, ἰδίως γιὰ τὴν περίδον ποὺ διανύουμε, λόγῳ τῆς ἀνθελληνικῆς, ἐγχωρίου προπαγάνδας, ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ ῥιζώνῃ ἀκόμη καὶ μέσα στὰ …πανεπιστήμιά μας.
Ἀκριβῶς λόγῳ αὐτῆς τῆς σπουδαιότητος, πάντα κατ’ ἐξαίρεσιν, καὶ μόνον γιὰ τὸ ἐν λόγῳ κείμενον, γιὰ λόγους ἀναγνώσεως καὶ ἀπὸ κινητά, δίχως προβλήματα, παρουσιάζεται καὶ σὲ πολυτονικὴ καὶ σὲ μονοτονικὴ γραφή, στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως.
Ἐπαναλαμβάνω, κατ’ ἐξαίρεσιν καὶ μόνον γιὰ τὴν σημερινή, εἰδικὴ περίπτωσιν, ποὺ θὰ ἀπαιτηθῆ ἀνάγνωσις κυρίως ἀπὸ κινητά, σὲ συγκεκριμένους κύκλους..


(Γιὰ ὅσους ἔχουν πρόβλημα ἀναγνώσεως ἀπὸ κινητά, ἂς ἐγκαταστήσουν τὸν mozilla. Ὑπάρχει στὴν ἀρχικὴ σελίδα παραπομπή.)


Οἱ ἀχάριστοι γείτονές μας:
Τοῦρκοι, Ἀλβανοί, Σκοπιανοί,
καθὼς καὶ οἱ δικοί μας πράκτορες

Γράφω ἀχάριστοι γιατὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ γείτονές μας ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ πήραν ἀπὸ ἐμᾶς ἔστω καὶ αὐτὰ τὰ ἴχνη πολιτισμοῦ που ἔχουν σήμερα. Ἀξιώνει σήμερα ὁ Τοῦρκος Ἐρντογὰν νὰ ξαναστήήσῃ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, νὰ μᾶς πάρῃ τὰ νησιὰ καὶ νὰ γίνῃ σουλτάνος. Ὅμως δὲν ἔχει διαβάσει καλὰ τὴν ἱστορία αὐτὸς καὶ ὁ Ἀλβανὸς Ῥάμα, γιατὶ τὰ 400 χρόνια ποὺ μᾶς εἶχαν κατακτήση ἤταν σταγόνα στοὸν ὠκεανό, ἐμπρὸς στὶς χιλιετίες 
Η συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ ...
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...