Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Ὑπεραμυνόμενοι τῆς Πατρίδος μέ ὅλα τά μέσα;

Ποιά μέσα ὅμως εἶναι αὐτά πού μᾶς ἐπιτρέπονται;
Εἶναι ὅμοια μέ τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν οἱ δυνάστες μας ἤ μήπως ὄχι;
Εἶναι τά ἀντίποινα στούς ἐγκληματίες, μὲ κάθε τρόπο, ἤ μήπως ὄχι;
Εἶναι ἡ διαιώνισις τῆς βίας μέ κάθε ἀφορμή, ἤ μήπως ὄχι;

Μήπως ὅταν χρησιμοποιῶ τά ὅπλα τῶν τυράννων μου ἐκκολάπτομαι ὡς ὑποψήφιος τύραννος;
Μήπως ὅταν χρησιμοποιῶ τά ὅπλα τοῦ ἀπατεῶνος, ἐκκολάπτομαι ὡς ὑποψήφιος ἀπατεών;
Μήπως τελικῶς ὅταν χρησιμοποιῶ κάθε εἴδους παραπληροφόρησιν, ἐκκολάπτομαι ὡς ὑποφήφιος προπαγανδιστής κατά τοῦ δικαίου καί τῆς ἀληθείας μέ γνώμονα τήν διασφάλισιν τῆς ἐξουσίας μου;

Πάει καιρὸς τώρα, πολὺς καιρός, ποὺ συνειδητοποίησα μίαν μεγάλη ἀλήθεια.
Μίαν ἀλήθεια ποὺ προσπαθῶ πλέον νὰ ὑπηρετῶ ἀκόμη κι ἐὰν ὅλοι γύρω μου διαφωνοῦν.
Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι πὼς ὁ Σκοπὸς δὲν ἁγιάζεται ἀπὸ τὰ μέσα.

Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα;

Δὲν γίνεται νὰ εἶμαι καὶ μὲ τὸν «χωροφύλαξ» καὶ μὲ τὸν «ἀστυφύλαξ».
Πρέπει νὰ διαλέξω.
Δὲν γίνεται νὰ θέλω ἐλευθερία καὶ νὰ συμμαχῶ μὲ ὁποιονδήποτε, προσκαίρως, κραδαίνει μερικὲς ἀλήθειες, ἢ δρᾶ (πάντα προσκαίρως) ὑπὲρ τοῦ δικαίου.
Οἱ ἀλήθειες παύουν νὰ εἶναι χρήσιμες ὅταν ὑπηρετοῦν συμφέροντα.
Οἱ ἀλήθειες δὲν εἶναι πρὸς ἐμπορία.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καὶ ἀλλάζουν μόνον οἱ ὀπτικές της.
Ὅποιος μάλιστα τολμᾶ καὶ τὴν κομματιάζει σὲ μικρότερες, ἐξυπηρετοῦσες τὸν ἴδιον ἀλήθειες, διαπράττει ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος…

Ἡ ἀλήθεια εἶναι σκληρή, ἰδίως ἐὰν μᾶς τὴν ἐδίδαξαν …ἀπὸ τὴν ἀνάποδη!!!
Ἀρχῆς γενομένης, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὴν ἱστορία μας, ἐπιτρέπεται νὰ γνωρίζουμε ὡς ἱστορία μόνον αὐτὰ ποὺ δὲν θίγουν τοὺς τοκογλύφους. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Μὲ τὴν αὐτὴν λογικὴ ὀφείλουμε κι ἐμεῖς νὰ «σκαλίσουμε» βαθειὰ γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἐπετράπησαν νὰ γνωρίζουμε.
Ὀφείλουμε νὰ παραμένουμε ἐρευνητές, ἀμφισβητίες καὶ πάντα ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι σὲ κάθε ἕναν ποὺ χρησιμοποιεῖ αὐτὲς τὶς ἀλήθειες (κι ὄχι σκέτο τὴν καθολικὴ ἀλήθεια) γιὰ νὰ μᾶς προσελκύσῃ στὸ …«μαγαζάκι» του.
Κι αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὰ πάντα. Γιὰ ὁποιονδήποτε, ὁπουδήποτε, ὁποτεδήποτε.

Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, ἀκοῦμε ἀπὸ τὸ τάδε κόμμα μίαν καταγγελία, τὴν κρατᾶμε, ἀλλὰ δὲν τὴν «δένουμε» διότι γιὰ νὰ ὑπάρχῃ αὐτὸ τὸ κόμμα, κάπου, κάπως, ὑπὸ κάποιες συγκεκριμένες συνθῆκες ἔκανε τοὺς συμβιβασμούς του ἐπίσης.
Κι ὅταν κάποιος ἔχῃ κάνει συμβιβασμούς, ἔχει καὶ νὰ κρύψῃ πολλά. Ἔχει συμφέροντα στὶς σκιές.
Ἄρα μισὲς ἀλήθειες λέγει…
Κι ἀποδείξεις αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου ἄπειρες, ἀλλὰ θὰ περιορισθῶ, εἰδικῶς σήμερα, σὲ ἕναν …«ὑπερ-ἕλληνα» ποὺ ἐπὶ πλέον τῶν ψεμμάτων ἀπέκτησε καὶ μπελάδες μὲ τὴν ἀστυνομία.

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἐκυκλοφόρησε αὐτὸ τὸ ταινιάκι:

 Γιὰ τὸ ὁποῖον πολλοὶ ἔσπευσαν νὰ διακηρύξουν πὼς εἶναι …στολίδι πατριωτισμοῦ αὐτὸς ὁ ἀγρότης, ἐφ΄ ὅσον οὐδεὶς ἐξ ὅσων διεκίνησαν αὐτὴν τὴν πληροφορία, διερωτήθη γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Μπαλαντίνας ἔλεγε κάποιες ἀλήθειες, προσηρμοσμένες ὅμως στὶς δικές του κομματικὲς θέσεις.
«Ἀλήθειες»μαγειρεμένες ὅμως, ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν παραμονή μας σὲ καθεστὼς δουλείας, μὲ θέσεις παρανοϊκὲς καὶ ψευδεῖς.
Θέσεις ποὺ ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀναληθεῖς, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη καὶ οἱ ὑπογραφὲς παπούλια, Παπαδοπούλου Τάσσου καὶ ἀλογοσκούφη εἶναι πλαστές.


Ἡ ἀπάντησις τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης ποὺ κάνει λόγο γιὰ ἀπάτη στὸν Ἐλευθέριο Ῥῆνο

Ἡ δολοφονία στὴν Λαμία καὶ τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀποκαλύπτουν τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση Σῶῤῥα

Θέσεις ποὺ ἐσχολιάσθησαν πολὺ καυστικῶς (καὶ πολὺ καλῶς ἔγινε) ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο, σὲ ἀλληλογραφία του μὲ τὸν κύριο Σμυρλῆ:
«Αγαπητέ κ. Σμυρλή,
Δεν είχα σκοπό να αντιπαρατεθω άλλη φορά μαζί σας, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να μην σχολιάσω το σχόλιό σας για το πρωτοπαλλήκαρο του απατεώνα Σώρρα. Ο κύριος Μπαλαντίνας, ο οποίος θυμήθηκε ξαφνικά ότι είναι αγρότης (από πού ως πού είναι αγρότης, άραγε), βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να διαφημίσει τον απατεώνα αρχηγό του. Εκτός και αν συμφωνείτε ότι οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί των πολλών τρις τους οποίους επικαλείται ο κύριος αυτός είναι γνήσιοι.
Κατά τα άλλα, όσα λέει ο κύριος Μπαλαντίνας για τους προδότες του Κυνοβουλίου είναι πέρα ως πέρα αληθινά. Είναι όμως ο μόνος που τα λέει αυτά;
Με εκτίμηση
Ιωσήφ Παπαδόπουλος»
πηγὴ καὶ περισσότερες λεπτομέρειες στὸ rib and sea  τοῦ Ἰωσήφ.
Συζητᾶμε φυσικὰ πάντα γιὰ αὐτὸν τὸν ἀγρότη:

Ποὺ ἐνᾦ διατηρῇ στὰ χέρια του, κατὰ τὰ λεγόμενά του, ἀποδεικτικὰ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν οἰκονομικὴ ἀπελευθέρωσιν, μόλις ἀκούῃ γιὰ εἰσαγγελία …τρέμει!!!
Ποὺ σήμερα θεωρεῖται ὁ ὑπ΄ ἀριθμὸν ἕνα ὕποπτος γιὰ τὴν δολοφονία τῆς ἰατροῦ Θωμαΐδος Κουμπούρα, ἀπὸ τὴν Λαμία, ἀλλὰ ὅλοι οἱ σύντροφοί του τὸν …φτύνουν!!!
Ποὺ ἔως καὶ πρὸ μηνῶν ἐπετίθετο, μέσα ἀπὸ τὸν προσωπικό του λογαριασμό, κατὰ τοῦ Ἐλευθερίου Ῥήνου, ἀλλὰ σήμερα τὸν ἀθωῴνει.
Τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, δολοφόνος, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε ἐμεῖς. Ὅμως καλὸ εἶναι νὰ λάβουμε ὑπ’  ὄψιν μας πὼς τὸ ψέμμα, στὴν ἐν λόγῳ ὀργάνωσιν, ποὺ εἶναι πρῶτο πρῶτο…
….δὲν γίνεται, γιὰ χάριν κάποιου (ὁποιουδήποτε) Μπαλαντίνα νὰ παραμείνῃ ἔξω ἀπὸ τὶς συνήθειές τους.Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα;

Ἀλήθειες λοιπόν…
Ἀλήθειες ποὺ ἀλλοιώνονται καὶ μαγειρεύονται κατὰ πῶς βολεύονται αὐτοὶ ποὺ τὶς διακινοῦν.
Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς (ἂς ποῦμε) «ἀλήθειες» (σὲ εἰσαγωγικὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα) ἦταν καὶ ἡ σεξουαλικὴ παρενόχλησις τῆς κας χαραλάμπους ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Ῥῆνο, γιὰ τὴν ὁποίαν κι ἔγινε δέκτης ἔως κι ἀπειλῶν κατὰ τῆς ζωῆς του.

Κάτι ποὺ ἀκόμη ἀμφισβητεῖται ἀπὸ τὸν «ἐθνοσωτῆρα» φυσικά…

 


…ἐφ΄ ὅσον δὲν ἰσχύει, κατ’ αὐτόν, ἡ δήλωσις τοῦ φερομένου ὡς δολοφόνου, διότι τελεῖ  ὑπὸ δίωξιν…

Ὁ πσῶῥας, ποὺ εἶναι τόσο κοντά, μὲ τὴν χαραλάμπους, δὲν ἔχει ἰδέα…
Ἡ χαραλάμπους δὲν ἔχει ἰδέα γιὰ τὸ πῶς ξεκίνησε ἡ ἱστορία δυσφημίσεως τοῦ Ῥήνου καὶ τελικῶς ἡ ἔναρξις ἀπειλῶν κατὰ τῆς ζωῆς του.
Ὁ Μπαλαντίνας ἐδέχθη ὁδηγίες γιὰ νὰ ἐπιτεθῇ στὸν Ῥῆνο, τὶς ὁποῖες, λίγο πρὸ τῆς συλλήψεώς του, ὁμολογεῖ, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ τὶς λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας, ἐφ΄ ὅσον προέρχονται ἀπὸ κάποιον φυγόδικο (ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή)…
Κι ὁ Ῥῆνος, κατὰ τοὺς ἐπαγγελματίες προπαγανδιστὲς τῆς παραμυθολογίας πσῶῤῥα, προκαλεῖ σὲ ἐγκληματικὲς πράξεις τοὺς ἐχθροὺς τοῦ πσῶῤῥα…
…ἂν καὶ στὴν πραγματικότητα ὁ Ῥῆνος ἀρθρογραφῇ καταγγέλλοντας τὰ ψέμματα τῶν πσωῥῥοπληγμένων ἀπὸ ἀρχῆς τῆς ἐμφανίσεώς τους, ἐνᾦ οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν γραφείων τους παρουσιάζονται πολὺ ἀργότερα καὶ συντονισμένα μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Λαμπράκη.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

Τὶς καταγγελίες κάνουν ἄτομα ποὺ ἔχουν ἀνοικτοὺς λογαριασμοὺς μὲ τὴν δικαιοσύνη ἤδη:

Ἐμπλέκονται συνεργάτες τοῦ Σῶῤῥα στό σκάνδαλο μέ τόν ναό τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος;

Ναί…
Συζητᾶμε γιὰ …Ἀληθινὲς κωλοτοῦμπες στὸ σωῤῥομάγαζο…!!!
Συζητᾶμε γιὰ ἀντιμετώπισιν ἀτόμων, ποὺ ἀποδεδειγμένα ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὡς …ἄσπιλες κι ἀμόλυντες παρθένες ἢ λευκὲς περιστερές!!!

Συζητᾶμε γιὰ τὴν ἰδίαν βαρύτητα λόγου ἀνάμεσα σὲ ἕναν ἰατρό, ποὺ σώζει ζωές, ἐνᾦ παραλλήλως ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιον, καὶ σὲ κάποιους ἄλλους, ἀποδεδειγμένα ψεῦτες, ἀπατεῶνες καὶ δολοπλόκους, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς ὕβρεις, τὶς προσβολές, τὴν (ἄς ποῦμε) ἀπαξίωσιν, τὸν τραμπουκισμό, τὶς ἀπειλὲς κατὰ ζωῆς καὶ τὴν παραπληροφόρησιν γιὰ νὰ μοιράσουν ἐλπίδες σὲ προδομένους συμπολῖτες μας.

Αὐτὴ ὅμως εἶναι καὶ ἡ ἐνημέρωσις στὴν χώρα μας, ποὺ γιὰ νὰ κάνῃ «νούμερα τηλεοπτικά» ἐπιτρέπει στὸν κάθε «ἐθνοσωτῆρα» νὰ προπαγανδίζῃ τὴν ὁποιανδήποτε παπαρολογία.
Μία «βιομηχανία» ποὺ μόνον ἐὰν θιγῇ προσωπικῶς ἀντιδρᾶ:


 


(Ἂν καὶ γενικῶς δὲν ἔχω σὲ ἐκτίμησιν τοὺς γνωστοὺς δημοσιοκάφρους, ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ σημειώσουμε -δίχως νὰ τοὺς ὑπερεκτιμοῦμε- καὶ κάποιες διαπιστώσεις τους, μαζὺ μὲ τὸν νέο αὐτὸν τραμπουκισμὸ τοῦ πσῶῤῥα…!!!)
Οἱ μηνύσεις τῆς χαραλάμπους φυσικὰ παραμένουν στὸ …ἀρχεῖον ὡς …ἀνυπόστατες, ἀλλὰ κι αὐτὸ εἶναι δευτερεῦον.
Οἱ ἐξαγγελίες τῶν πσωῤῥοπληγμένων ἐπίσης παραμένουν στὴν σφαίρα τῆς παρανοϊκῆς φαντασίας, ἴσα ἴσα γιὰ νὰ κρύβουν τὶς ἀλήθειες καὶ νὰ μὴν τολμήσῃ κάποιος, ποὺ πράγματι θέλει, νὰ ἐρευνήσῃ σὲ βάθος.
Μὲ ἄλλα λόγια, μισὲς ἀλήθειες, μισὲς πραγματικότητες, ὁλόκληρες στοχοποιήσεις γιὰ νὰ ἀποκρυβοῦν αἴσχη, ψέμματα καὶ …«ἀδικαιολόγητες δωρεές» .

Μία δικαιοσύνη ποὺ βασίζεται μόνον στὸ …μὴ παρέκει!
Μία δημοσιοκαφρία ποὺ βασίζεται στὶς …κατευθυντήριες γραμμές.
Ὑπ΄ ὄψιν φυσικὰ πὼς ἤδη οἱ δικηγόροι (καὶ τῆς οἰκογενείας τοῦ θύματος καὶ τοῦ καθ’ ὁμολογίαν δράστου) κάνουν λόγο γιὰ ὀργάνωσιν ποὺ …ἀλλοιώνει τὸ ἀντιληπτικὸν ἐπίπεδον τῶν μετεχόντων.
(Πλύσις ἐγκεφάλου ἀποκαλεῖται.)


 
Ἑλλαδοκαφριστάν!!! Αὐτὸ ἔχουμε.
Ὅλα πλαστά!!
Μία εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ ὅλοι αὐτοί, δημοσιοκάφροι καὶ πολιτικοί, θέλουν νὰ γνωρίζουμε: κραυγές.
Κραυγὲς ποὺ καλύπτουν τὴν ἀλήθεια καὶ τονίζουν τὶς «ἀλήθειες» τῶν ὅποιων ἐμπλεκομένων μὲ σκοτεινὲς ὑποθέσεις.
Ἡ ὁ,τιδήποτε ποὺ στὸ μεταξὺ βοηθᾶ τοὺς ἰδίους νὰ παραμένουν στὸ ἀπυρόβλητον!
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα ἔλαβε διαστάσεις (ἐπὶ τέλους, ἂν καὶ μὲ λάθος αἴτιο), ἀμέσως μετὰ ἔσπευσαν νὰ …ἀναγνωρίσουν τὴν …ἀλήθεια ὡς εἶχε.
Δῆλα δή… Ἔπρεπε ἕνας νέος ἄνθρωπος νὰ χάσῃ τὴν ζωή του, γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦν δικαστὲς καὶ δημοσιοκάφροι μὲ τὸ αὐτονόητον…


Μήπως λοιπόν ἔφθασε ἡ στιγμή νά …μηδενίσουμε κάθε πληροφορία πού ἔως σήμερα θεωρούσαμ ὀρθή;
Μήπως νά ἀποκοποῦμε ἀπό κάθε πίστη μας;
Μήπως νά τά ξαναπιάσουμε ὅλα ἀπό τήν ἀρχή;Φιλονόη

Σημειώσεις
Ἐπισήμως ξεκίνησαν νὰ ἀνασύρουν ὅλες τὶς ὑποθέσεις, ποὺ εἶχαν καταλήξη στὰ ἀρχεῖα τους, σχετικὲς μὲ τὶς δράσεις τῶν ἐν λόγῳ μελῶν, ἀλλά, ἐπισήμως, γιὰ λάθος λόγους, ἐφ΄ ὅσον τὸ πρόβλημα τῆς πολιτείας εἶναι ἡ μὴ εἴσπραξις φόρων.
Τὸ σημαντικότερον τμῆμα τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως εἶναι ὁ ἐπανέλεγχος ἐκείνης τῆς περιφήμου δικαστικῆς ἀποφάσεως ποὺ ἔκρινε ὡς ὑπαρκτὰ τὰ τρισεκατομμύρια.

Ὁ Μπαλαντίνας, βάσει τῆς ὁμολογίας του, ἐκτὸς ἀπὸ δικαιοῦχος μερικῶν δισεκατομμυρίων, ἐμφανίζει καὶ τὸν ἑαυτόν του σὲ ῥόλο ἥρωος καὶ ἀγωνιστοῦ ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους.
Ἴσως καὶ νὰ τὸ πίστευε πραγματικά. Ἴσως κι ὄχι.
Πάντως ὅλο αὐτὸ δὲν ἔχει ξεκαθαρίσει ἀκόμη.

Ἕνα εὔλογον ἐρώτημα εἶναι τὸ πῶς παρεσύρθη τὸ θῦμα ἀπὸ τὶς παπαρολογίες τοῦ πσῶῤῥα, καθὼς ἐπίσης καὶ ποιὰ ἦσαν ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ τῆς ἀπέκρυψαν τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τοῦ δολοφόνου.
Αὐτὸς ὁ πσῶῤῤας τελείωσε, ἀλλὰ περιμένουν ἄλλοι, πολλοί, πάρα πολλοί, νὰ πάρουν σειρά. Ὁ μῦθος τῶν καταπιστεύματων τρέφει ἀπελπισμένους ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικὸ κι ὄχι οἰκονομικό.
Ὁ πσῶῤῤας, μεταξὺ ἄλλων, προσβάλλει καὶ νεκρούς, παρέα μὲ τὴν καλή μας βίκυ…
…ἀλλὰ κι αὐτὸ παραμένει δευτερεῦον…


 

Τὰ ψέμματα τοῦ πσῶῤῥα ἔδωσαν τροφὴ σὲ πολλούς.

Νὰ δεῖτε τώρα πόσοι θὰ βγοῦν γιὰ νὰ παπαγαλίσουν τὶς βλακεῖες του καὶ νὰ καταλάβουν τὴν θέσιν ποὺ χάνει.


Ἤδη ξεκίνησαν.


Κι ἐπεὶ δὴ ἔμαθα νὰ πιστεύω …τίποτα, ἀπὸ ὅσα ὅλοι αὐτοὶ παπαγαλίζουν, ἀρχίζω καὶ πιστεύω πὼς ἡ θεωρουμένη σχέσις τοῦ φερομένου ὡς δολοφόνου μὲ τὸ θῦμα ἔχει πολλὲς πιθανότητες νὰ μὴν ὑπῆρχε.

Κάποιαν στιγμή, ὅταν θὰ τελειώση ἡ ἱστορία, θὰ σᾶς γράψω τὸ συνολικό μου συμπέρασμα καὶ τὰ σημεῖα, ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ του, ὁ πσῶῤῤας ἐπέδρασε καταλυτικῶς ἐπάνω μας. Καὶ εἶναι πολλά.

Εἴπαμε… οἱ «ἀλήθειες» εἶναι γιὰ τὰ μάτια αὐτῶν ποὺ βολεύονται σὲ …μασημένες τροφές…

Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καὶ δὲν χρειάζεται πολλὲς γιρλάντες καὶ στολίδια. Φωτίζει ἀπὸ μόνη της….
filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...