Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;

Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;5
Ἠρώτησα τὴν Γαία: 


«Γαία μου, Μητέρα, μέ ἀφήνεις κάπου νά σταθῶ, τόν οἶκο μου νά φτιάσω, νά μήν σέ βλάψω πουθενά, παρά νά μ΄ ἀγκαλιάσῃς μέ τήν θέρμη σου καί μέ δροσιά, νά μέ φροντίσῃς μέ στοργή κι ἁπλόχερα νά ἀφήνῃς τήν αὗρα σου κοντά μου;»
 Καὶ ἡ Γαία ἀπεκρίθη:
«Μέσα στὴν Γῆ, τὸν οἶκο σου νὰ φτιάσῃς, νὰ μὴν προσβάλῃς τὰ δενδρά, νὰ μὴν θυμώσῃς τὶς δρυΐδες, νὰ μὴν διακόψῃς τὴν ῥοή, τῆς αὗρας μου ποτάμι!»!
Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;3 Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;4 Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;1 Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;6 ga%e1%bd%b7a-mo%e1%bf%a6-%e1%bc%90pitr%e1%bd%b3pis2 Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;7 Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;9 Γαία μοῦ ἐπιτρέπεις;8

Κι ἐγὼ τὴν ἄκουσα προσεκτικά, τῆς ἐφίλησα τὸ χέρι κι ἐχόρεψα γέρικο χορό, μὲ τὴν πλειάδα Ταϋγέτη, στοῦ Ταϋγέτου τὴν πλαγιά, κοντὰ στῶν Διοσκούρων τὴν φωλιά.

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...