Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Καλομηνιά, καλοχρονιά…


Καλομηνιά, καλοχρονιά...Ὅλα καλὰ νὰ ἔλθουν ἐτούτη τὴν δύσκολη χρονιὰ γιὰ ὅλους μας…
Μὰ πρῶτα πρῶτα, ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, ἄς εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς νέας μας ζωῆς.
Ἄς εἶναι αὐτὴ ἡ χρονιὰ τὸ ξεκίνημα γιὰ νέες ματιές, νέες εὐκαιρίες, νέες καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν Ἐλευθερία μας διαδρομές.

Ὅλα τὰ παλαιά, ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ ἔως προσφάτως ἴσως νὰ θεωρούσαμε ὀρθὰ καὶ δίκαια, ἄς εἶναι αὐτὴν τὴν χρονιὰ ὑπὸ ἀναθεώρησιν, ἐπανεξέτασιν καί, ἐὰν ἀπαιτεῖται, ἀκόμη κι ἀνατροπή.
Ἄς εἶναι ὁ κόσμος μας ὁ γκρεμισμένος ἀφορμὴ γιὰ νὰ τὸν ξανακτίσουμε ὄμορφο, χρήσιμο, σημαντικό…

Δὲν ὑπάρχουν ἀδίκως καὶ δικαίως ἀπολεσθέντα σὲ ἕναν κόσμο ποὺ καταῤῥέει.
Ὅλα τὰ ἀπολεσθέντα, δικαίως καὶ ἀδίκως, γιὰ αὐτὸνποὺ τὰ χάνει, σημαίνουν ἀπώλεια. Καὶ ἡ ἀπώλεια πονᾶ, δημιουργεῖ πληγές, ἀφήνει κενά.
Ἄς πιαστοῦμε λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ τὰ κενὰ γιὰ νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ σταματήσαμε …αἰῶνες πρίν, ὅταν ἀκόμη γνωρίζαμε τὸ τὶ σημαίνει Ἐλευθερία. Ἄς γίνῃ ἡ καταστροφὴ ἀφορμὴ κι αἰτία γιὰ νὰ ξαναβροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὸν κόσμο μας, τὴν ταὐτότητά μας….
Αὐτοὺς τοὺς ἑαυτοὺς ποὺ γνωρίζουν μόνον ἀπὸ δημιουργία, ἀπὸ Ἀνθρωπιά, ἀπὸ πραγματικοὺς πολιτισμούς.
Αὐτοὺς τοὺς ἑαυτοὺς ποὺ χάσαμε ὅταν γίναμε κάτι ἄλλο, λησμονώντας πὼς ἔπρεπε νὰ μείνουμε ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα Ἕλληνες!!!
Αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ κοσμεῖ-διακοσμεῖ…
Αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ ἐπιτρέπει στὸν Ἄνθρωπο νὰ εἶναι κύτταρο μίας σημαντικῆς καὶ δημιουργικῆς κοινωνίας…
Αὐτὴν τὴν ταὐτότητα ποὺ μᾶς ἔκλεψαν…
Αὐτὴν τὴν ταὐτότητα ποὺ δίχως της παραπαίουμε…

Καλομηνιά, καλοχρονιὰ λοιπόν!!!
Καλὲς σκέψεις, δημιουργικὲς ἰδέες, Ἐλεύθερες κοινωνίες…
Καὶ μὴν σκιαζόμαστε ἀπὸ τὰ ὅσα οἱ κρατοῦντες θέλουν νὰ βλέπουμε γιὰ νὰ συντηροῦν τὸν φόβο καὶ τὸν σκοταδισμό…
Νὰ μὴν φοβόμαστε… Τὸ θηρίο πρὶν ξεψυχήσῃ γίνεται πολὺ ἐπικίνδυνον…
Τόσο ἐπικίνδυνον ποὺ σκοτώνει ἀδιακρίτως…
Αὐτὸ συμβαίνει καὶ σήμερα…
Τὸ θηρίον ξεψυχᾶ καὶ σκοτώνει ἀδιακρίτως…
Μὰ ξεψυχᾶ… Αὐτὸ μᾶς ἐνδιαφέρει…
Ὅλες του οἱ πληγές, ποὺ σπάζουν, μία μία, μόνον πύον ξερνοῦν καὶ βρωμιὰ καὶ σαπίλα…

Καλομηνιά, καλοχρονιὰ Ἕλληνες!!!
Ὅσες δυσκολίες κι ἐὰν ἔλθουν ἐμεῖς πρέπει νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι καὶ νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε μὲ χαμόγλεο.
Ὅσα δεινὰ κι ἐὰν μᾶς βροῦν, ἐμεῖς ὀφείλουμε, καὶ στοὺς ἑαυτούς μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐπερχόμενες γενεές, νὰ τὰ ξεπεράσουμε.
Ὅσες καταστροφὲς κι ἐὰν μᾶς κτυπήσουν ἄς τὶς δοῦμε ὡς ἀφορμὴ γιὰ ἐπανεκκινήσεις…

Καλομηνιά, καλογρονιὰ πατριῶτες!!!
Μὰ πρῶτα πρῶτα, ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ ξαναμάθουμε μερικὲς σημαντικὲς ἔννοιες καὶ τὴν βαρύτητά τους.
Ἄς ξαναθυμηθοῦμε τὸ τὶ σημαίνει Ἐλευθερία, πραγματικὴ Ἐλευθερία κι ὄχι εἰκονική.
Ἄς ξαναθυμηθοῦμε τὶ σημαίνει Παδεία, πραγματικὴ Παιδεία, κι ὄχι λοβοτομική.
Ἄς ξαναδιδαχθοῦμε τὶ σημαίνει Ἑλλάς. Πραγματικὴ Ἑλλὰς κι ὄχι αὐτὸ τὸ ὑβρίδιον ποὺ μᾶς ὑπέδειξαν ὡς Ἑλλάδα.


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...