Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Δημιουργοὶ χρήματος ἰδιῶτες, δημιουργοὶ σκλάβων…«Τὸ Τραπεζικὸ σύστημα ἐπενοήθη μέσα στὴν Ἀνομία καὶ γεννήθηκε στὴν ἁμαρτία.
Οἱ Τραπεζῖτες κατέχουν τὴν Γῆ…

Ἂν θέλῃς νὰ παραμένῃς Σκλάβος τῶν Τραπεζιτὼν καὶ νὰ Πληρώνῃς καὶ τὰ Ἔξοδα τῆς Ἰδίας σου τῆς Σκλαβιᾶς, τότε ἄφησέ τους νὰ συνεχίσουν νὰ δημιουργοῦν χρῆμα»

Σὲρ Γιοσάια Στὰμπ
(1860 – 1941)
Σὲ λόγο του στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Τέξας, τὸ 1927
Δικό μου σχόλιο: 


Στὴν Δημοκρατία, ὁ μόνος ποὺ πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ ἀποκλειστικὸ Δικαίωμα Ἐκδόσεως Χρήματος, εἶναι ὁ Λαὸς καὶ μόνον μέσα ἀπὸ Κρατικῆς καὶ Δημοσίου Ἰδιοκτησίας Κεντρικὴ Τράπεζα… 

Τόσο στὴνν ἀποικία μὲ τὸ ψευδώνυμο «Ἑλλάς», ὅσο καὶ στὶς ΗΠΑ καὶ παντοῦ στὴν Δύση (καὶ ὄχι μόνον…) οἱ λεγόμενες «κεντρικὲς τράπεζες» ὄχι μόνον δὲν ἀνήκουν στὰ Κράτη, ὄντας Ἰδιωτικές, ἀλλὰ ἀνήκουν, κυρίως, σὲ ἑβραίους...!!! 

Σοῦ λέει κάτι αὐτό ἤ νά τό κάνω πιό ἀναλυτικό;Τριάρχης Χρῆστος
filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...