Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Ὑφαρπαγὴ (ἀκόμη καί) κατοικημένων οἰκιῶν!!!


Τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα μία ἔκπληξις μᾶς περίμενε, στὸ σπίτι ποὺ ἑτοιμάζουμε.

Μπῆκε μέσα ἕνας καταληψίας, ὁλλανδικῆς προελεύσεως παρακαλῶ, χωρὶς νὰ ἔχουμε ἰδέα τοῦ τὶ συμβαίνει.

Κότσαρε καὶ στὴν πόρτα τὸ παρακάτω χαρτί…


…κουβάλησε καὶ τὴν πραμάτεια του… …καὶ ὅλα καλά!!!
 
Προσοχὴ στὰ σπίτια σας!
  Ὁ νόμος ποὺ τοὺς προστατεύει εἶναι ὁ ἐξῆς:

κατάληψις ἐγκατελελειμμένου χώρου

Φυσικὰ χρειάζεται ἀστυνομία, ποὺ εἰδοποιεῖ τὸν εἰσαγγελέα. Ἀρκεῖ μόνον νὰ μὴν εἶναι περισσότερα ἀπὸ …τρία ἄτομα!!! Ἐὰν εἶναι περισσότερα ἀπὸ τρία ἄτομα, τότε μόνον μήνυσις καὶ …ὅταν γίνῃ τὸ δικαστήριο μπορεῖς νὰ ξαναμπῇς στὸ σπίτι σου!!!

Τρέλλα;;;;;;;;;;;;


Βασιλειάδου Κατερίνα


Σημείωσις


Τὸ σπίτι εἶναι ὑπὸ ἀνακαίνισιν κι ὄχι ἐγκαταλελειμμένον!!!

Παπανικολάου Σωτήρηςfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...