Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Βλέποντας τὸν ῥόλο τῆς Τουρκίας στὸ Συριακό, μὲ …διασκεδαστικὴ ματιά!


Καταπληκτικὸ καρτοῦν γιὰ τὴν Συρία: Τρομοκράτες, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, πῆγαν στὴν Συρία, μέσῳ Τουρκίας καὶ τώρα ἡ Τουρκία πληρώνει τὸ τίμημα!!!

Syria: Perfect Cartoon: Terrorist from all over the world come to Syria via Turkey & now Turkey pays the price


Παπανικολάου Σωτήρηςfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...