Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Φιμώνονται τὰ …Μ.Μ.Ε. ὅταν δὲν ἐξυπηρετεῖται ἡ «πολιτικὴ ὀρθότης»!!!


Τὴν Πρωτοχρονιὰ στὸ λιμάνι τῆς Μυτιλήνης Ἀλγερινὸς ἐπεχείρησε νὰ ἐπιβιβασθῇ στὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς χωρὶς χαρτιά.
Ἡ λιμενικὸς ποὺ εἶχε ὑπηρεσία προσεπάθησε νὰ τὸν σταματήσῃ, ἀλλὰ αὐτὸς ἀστραπιαία ἄρχισε νὰ τὴν κτυπᾷ μὲ μανία μὲ τὴν βαλίτσα του…

Ἡ λιμενικὸς ἔπεσε κάτω μὲ τὰ γόνατα καὶ κτύπησε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πρησθῇ τὸ πόδι της, ἐνῶ κινδύνευσε νὰ κτυπήσῃ καὶ στὸ κεφάλι.

Τὸν Ἀλγερινό, ποὺ προσπάθησε νὰ τὸ σκάσῃ, τὸν πρόλαβε ἔνας ἀστυνομικός, εἰδοποιήθηκε εἰσαγγελέας καὶ ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου, ὅπου κατεδικάσθη σὲ τρία χρόνια μὲ ἀναστολὴ (ἡ ποινὴ μὲ ἐπιφύλαξη πρὸς τὸ παρόν…)

Ἀκούσθηκε κάτι γιά αὐτό τό γεγονός;
Φυσικὰ ὄχι.


Ἰγνάτιος Σίμος


ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι - filonoi.gr


εἰκὼν
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...