Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ἰσλαμοποιημένη πόλις…


 

Δὲν εἶναι εἰκόνα ἀπὸ Σαουδικὴ Ἀραβία ἢ ἀπὸ τὸ Ἰρὰν ἢ ἀπὸ ὁποιανδήποτε χώρα τοῦ φασιστοϊσλαμισμοῦ….

Ἐκεῖ, ἂν τολμοῦσαν, μὲ ὁποιανδήποτε θρησκοληπτικὴ πρόφαση, νὰ παρεμποδίσουν τὴν λειτουργικότητα τῶν…. ἰσλαμικῶν καθεστώτων, θὰ τοὺς ἔπαιρναν τὸ κεφάλι!!!!!!!!!


Εἶναι μία ἰσλαμοφασιστικὴ πρόκλησις στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν!!!

Ὁδὸς Πατησίων!!!!!!!!!!!!

Μπῆκε στὴν γραμμὴ 14 καὶ ἀμέσως ἔστρωσε τὸ χαλί!!!!!!

Βᾶλε τον δίπλα σὲ Πόντιο ἢ Μικρασιάτη πρόσφυγα καὶ βγᾶλε μόνος σου τὰ συμπεράσματά σου.


Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτηςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...