Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Το “κρυώνω” από το “έχει κρύο” έχει τεράστια διαφορά!


Το “κρυώνω” από το “έχει κρύο” έχει τεράστια διαφορά!

Παρομοίως, και το “έτσι το βιώνω”, από το “έτσι έχει η κατάσταση”!

Οπότε πόσο δίκιο έχεις σε κάθε “να σου πω πως έχει”, σε σχέση με το “πώς έχει”;

Άρα αυτό που συλλαμβάνουν οι αισθήσεις και η νόηση, υπολείπεται αυτού που υπάρχει!

Και αν δεν κυνηγάς για να μάθεις αυτό που υπάρχει, θα παραμένεις στα πιστεύω σου!

Η πίστη, είναι ο μεγαλύτερος μοχλός κίνησης στο σύμπαν.

Αν τα “νομίζω” σου, γίνουν μέσω της συναισθηματικής επένδυσης γερά “πιστεύω”, αυτό θα επαναλαμβάνεις, αυτό θα βρίσκεις, σε αυτό το μύθο θα παραμένεις εγκλωβισμένος.

Ούτε ένα βήμα μπροστά δεν θα γίνεται δηλαδή!
Dimitris Nomikos
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...