Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Ψευδο-κληρονόμοι


Μία λεπτομέρεια ποὺ ἔχω ἐπισημάνει ἀπὸ καιρὸ εἶναι ἡ προσπάθεια …κληρονομιᾶς καὶ καπηλεύσεως κάθε ἑλληνικῆς ταὐτότητος, ἀπὸ κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου. Ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο αὐτοπροσδιορίζονται σὰν κάτι …ἑλληνικό, ἐνᾦ παραλλήλως συκοφαντοῦν τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλοιώνοντας τὴν σημερινὴ πραγματικότητα, τὴν ἱστορία ἀπὸ τὴν ἀρχή της καὶ …«μεταφράζοντάς» την σὲ κάτι πιὸ …«δικό τους»!

Οἱ ἀχάριστοι γείτονές μας…

Κι αὐτὸ δὲν τὸ κάνουν μόνον ἄλλοι λαοὶ ἀλλὰ κι …«ἐγχώριοι» μισέλληνες, ποὺ κατὰ περιόδους περιτριγυρίζουν τὸν πλανήτη ἰσχυριζόμενοι πὼς εἴμαστε ἕνας φρικτὸς λαός. Καὶ εἴμαστε ἕνας φρικτὸς λαὸς διότι κάτι δὲν τοῦ …«κολλᾶ» ἐπάνω μας, ἰδίως ἐὰν εἶναι κι ὁλίγον …«περιούσιοι»!!!
Βλέπουμε ἕναν παγκόσμιο, κυριολεκτικῶς, πόλεμο ἐντυπώσεων γιὰ τὸ ποιὸς θὰ φαίνεται περισσότερο πολιτισμένος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τὴν ἴδιαν ὥρα ποὺ ἀπὸ τὴν …πίσω πόρτα διαπράττουν ἢ συμμετέχουν στὶς μεγαλύτερες γενοκτονίες παγκοσμίως. Κάτι καθάρματα, πλιατσικολόγοι, ἄλλοτε μὲ γραβάτες κι ἄλλοτε μὲ χατζάρια, φοροῦν μάσκες «ἀνθρωπιστῶν», μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο διότι εἴμαστε …ἀτίθασοι καὶ …μπαταξῆδες καὶ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, ἀπολαμβάνοντας ὅσα λεηλάτησαν!
Ἀλβανοὶ ποὺ θέλουν νὰ θεωροῦν ἑαυτοὺς ἀπογόνους Ἰλλυριῶν, Σκοπιανοὶ αὐτο-ἀποκαλῶνται Μακεδόνες, Βούλγαροι αὐτο-ἀποκαλῶνται Θρᾶκες, Τοῦρκοι αὐτο-ἀποκαλῶνται Ἴωνες, ἔποικοι τῆς Ἀμερικῆς αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ κληρονόμοι τοῦ πολιτισμοῦ μας, Γερμανοὶ αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ κληρονόμοι τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας, Λατίνοι (Ἰταλοὶ καὶ παπικοί) αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ θεματοφύλακες τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας, Ἄγγλοι αὐτο-προσδιορίζονται ὡς οἱ μοναδικοὶ μελετητὲς τῆς κληρονομιᾶς μας… Ἔως κι ὁ Ποῦτιν φωτογραφίζεται μὲ ἑλληνικὰ ἀγγεῖα…
…γιὰ νὰ διεκδικήσῃ λίγη ἔνδοξη κληρονομιά, μὴ ἀντιλαμβανόμενος πὼς αὐτὰ ποὺ κρατᾶ δὲν τὰ ἐδημιούργησαν δικοί του πρόγονοι, διότι ἁπλῶς δὲν μποροῦσαν.
Τὸ ἴδιο ἀρκιβῶς ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους τοὺ ἄλλους, προαναφερομένους καὶ μή…
Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι! 

Ἀτελείωτος ὁ κατάλογος.
Μουσεία στήνουν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, μὲ λεηλατημένα δικά μας ἔργα τέχνης… Διατηροῦν, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, τὸ ἰσόβιο δικαίωμα ἐκδόσεως τῶν Ἑλλήνων κλασσικῶν. Ἐπιστρέφουν σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τὰ κλαπέντα ἔργα τῶν προγόνων τους, πλὴν αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν σὲ ἐμᾶς. Ἐξαφανίζουν ἀκόμη καὶ τοὺς σκελετοὺς τῶν προγόνων μας, δίχως νὰ λογοδοτοῦν κάπου…
Κι ὅλα αὐτὰ δὲν μᾶς ἀνησυχοῦν… εἶναι φυσιολογικά…
…ἐφ΄ ὅσον συνεργὸς στὸ εἰς βάρος μας ἔγκλημα εἶναι στὴν πλειοψηφία του ὁ (φερόμενος ὡς) πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας, ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότης, οἱ δημοσιοκάφροι, οἱ δημόσιοι λειτουργοί… Ὅλοι οἱ πραιτωριανοὶ στὴν σειρὰ γιὰ νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἴμαστε σκουπίδια, ἐνᾦ αὐτοί, τοὐλάχιστον …«κύριοι»!!!

Καὶ τὰ αὐτονόητα ἐρωτήματα:
  • Γιατί αὐτοί νά γίνουν Ἕλληνες κι ἐμεῖς νά ξεγίνουμε;
  • Τί ξέρουν πού ἐμεῖς ἀγνοοῦμε;
  • Ποῦ στοχεύουν, πού ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νά ἀντιληφθοῦμε;
  • Τούς ἐμποδίζουμε ἤ ὄχι;
  • Κι ἐάν τούς ἐμποδίζουμε, τί εἶναι αὐτό;
  • Μᾶς ἀγαποῦν ὅλοι αὐτοί καί θέλουν τό καλό μας;
Ἀπαντήσεις δὲν θὰ λάβουμε ἐπισήμως. Θὰ δοῦμε παραστάσεις, θὰ ἀκούσουμε κορῶνες, θὰ μᾶς κουνήσουν τὸ δάκτυλο, γιὰ τὸ ἀνύπαρκτον «χρέος» καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ μᾶς ἐκτοπίζουν.
Φαντάζομαι ἀπὸ τὸ …χωράφι τους!!!

Γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ὅμως, θέλουμε δὲν θέλουμε, καλὸ εἶναι νὰ ξαναδοῦμε τὰ κεντρικά τους σύμβολα, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» ἔχουν κάτι κοινότατον!!!


Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. (συμπλήρωμα)

Κι ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι μερικὰ ἀπὸ ὅσα φαίνονται. Καθημερινῶς, ἀπὸ τοὺς κουνουνισμένους μας ἔως ὅλες τὶς πλευρὲς τοῦ πλανήτου, ἀκοῦμε καὶ ἀπολαμβάνουμε κάθε ἀνθελληνικὴ ὑστερία. Εἴμαστε οἱ τεμπέληδες, οἱ ὠχαδελφιστές, οἱ τζαμπατζῆδες…
…ἐνᾦ ὅλοι οἱ ἄλλοι χρήσιμοι καὶ σημαντικοί.
Ναί, ἴσως… Ἀλλὰ ἀκόμη δὲν μάθαμε γιατὶ τόσος πόνος γιὰ τὴν κληρονομιὰ τῶν (ἀποδεδειγμένα) δικῶν μας προγόνων.

Φιλονόη
Σημείωσις
Οἱ κραυγὲς ἀνθελληνισμοῦ εἶναι πολλές, μὰ σαφῶς ὑπάρχουν καὶ λίγες, πολὺ λίγες, φιλελληνισμοῦ. Καλὸ εἶναι νὰ ἀσχολούμεθα μὲ αὐτὲς μόνον, ἐφ΄ ὅσον συνήθως προέρχονται ἀπὸ εἰδήμονες καὶ ἐπαΐοντες. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, μαζὺ μὲ τοὺς ἐγχωρίους καραγκιόζηδες, δὲν θὰ σωπάσουν, ἀλλὰ καλὸ εἶναι νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε ὡς μὴ ὑπάρχοντες. Ὄχι γιὰ κάποιον ἄλλον λόγο, ἀλλὰ διότι ἔχουμε κάτι πολὺ μεγάλο νὰ πράξουμε, ποὺ ἀφορᾶ στὴν Ἀπελευθέρωσίν μας, καὶ δὲν κάνει νὰ χάνουμε χρόνο μὲ τὰ σκουπίδια.

Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων

Μία …περίεργη εἴδησις, ποὺ ὑπέπεσε στὴν ἀντίληψίν μου, ἀφορᾶ στὸ ἔγκλημα κάποιου παρανοϊκοῦ, στὴν μακρυνή μας Αὐστραλία.
Ἴσως νὰ πέρασε λίγο ἀδιάφορα καὶ νὰ μὴν τὴν ἐσυνδέσαμε μὲ τὰ παραπάνω.
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔγκλημα ποὺ συνέβη πρὸ ἡμερῶν. Ἕνα ἔγκλημα, μὲ πρωταγωνιστὴ κάποιον ποὺ ἐδήλωνε ἑλληνικὸ ὄνομα, ἀλλὰ ἦταν …Κοῦρδος μὲ …ἀθιγγάνου χαρακτηριστικά!!!


breitbart.com


Τὸ ὄνομά του Γκαργκάσουλας Δημήτριος, Κοῦρδος ἰσλαμιστὴς κι …Ἕλλην.
Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐμέναν μοῦ θυμίζει κάτι ἄλλο, ἀλλὰ κι ἔτσι νὰ εἶναι, δὲν ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς. Οἱ παρανοϊκοὶ κολλοῦν μόνον μὲ τὸν κάθε πσῶῤῥα, τὶς στοὲς ποὺ τὸν προωθοῦν, τὶς σκιές, τὰ ψέμματα, τὴν προπαγάνδα καὶ τὶς ὀνειρώξεις τους.
Ἀγνοῆστε το. Οἱ εἰδήσεις ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρουν εἶναι μόνον αὐτὲς ποὺ προωθοῦν κι ἀνεβάζουν τὰ ἀντιληπτικά μας ἐπίπεδα καὶ οὐδέποτε αὐτὲς ποὺ μᾶς παγιδεύουν ὁπουδήποτε.
filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...