Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Φίλοι, συν-Ἕλληνες κι ὁπαδοὶ τοῦ Σῶῤῥα, ἦλθε ἡ στιγμὴ τῆς ἀληθείας!!!

Συνέλληνες, ὁπαδοὶ τοῦ Σῶῤῥα, ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς ἀληθείας!

Τὸ ἀπόστημα ἑνὸς ἀκόμη καρκινώματος, ποὺ κατατρώγει τὶς σάρκες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἔσκασε.
 
Τὸ μαῦρο πῦον ποὺ θὰ βγῆ ἀπὸ αὐτὴν τὴν γεμάτη φίδια τρύπα, θὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ δηλητηριῶδες καὶ θὰ πονέση βαθύτατα τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία!Ὁ «τρισμέγιστος» καὶ «τρισεκατομμυριοῦχος» Πατρινὸς ἐπιτήδειος ἔχει κάνει πολὺ μεγάλην ζημία μὲ τοὺς ἀπελπισμένους ἀκολούθους του. Τόσο μεγάλη ζημία, ποὺ οὔτε στοὺς χειροτέρους ἐφιάλτες μας  μποροῦμε, ὅλοι μας, νὰ ἀντιληφθοῦμε τὰ ὅσα ἔπονται καὶ θὰ ἀντικρύσουμε, μετὰ τὴν ἀπόλυτο κατάῤῥευσιν τῆς συμμορίας τους.


Σὲ ἕναν εὔπιστο λαό, ποὺ πάντα ἐπιτρέπει νὰ τὸν παραπλανοῦν μὲ ψεύτικες ἐλπίδες, συνέβη κι αὐτό. Μία τεραστία ἀπάτη, πλήρης τρέλλας, ψεμμάτων κι ἀσυναρτησιῶν, ποὺ ἐπέτυχαν οἱ ἐμπενυστές της νὰ δημιουργήσουν ὁλόκληρο στρατὸ ἀπὸ ζόμπυ, ἐμποτισμένα μὲ ἔντεχνο μῖσος, χολὴ καὶ δηλητήριο, σὲ λίγο θὰ ἀδειάση ἐπάνω μας ὅλην αὐτὴν τὴν ἐμπάθεια, κάνοντας τόσο μεγάλη ζημία σὲ ὅλους μας καὶ ἀπαξιώνοντάς μας συνειδησιακῶς, ἠθικῶς καὶ πεποιθησιακῶς, ὅσο οὐδέποτε στὸ παρελθόν μας. Κι ὅλα αὐτὰ διότι γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, μία χώρα κι ἕνας λαὸς μὲ τόσο σημαντικὲς ἱστορικὲς στιγμές, ἀλλὰ καὶ τόσο ὑψηλὸ ὑπόβαθρον πολιτισμοῦ, κατέληξε ὑποχείριον κάθε ἀπατεῶνος καὶ ἐπιτηδείου. 

Ἔπρεπε νὰ φθάσουμε στὸ νὰ ἔχουμε νεκρὸ ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἐπέμβουν οἱ ἑλληνικὲς ἀρχές.


 


Γιατί τόσα χρόνια δέν ἔχουν κάνει τό ὁ,τιδήποτε;
 

Θεοφανάκης Στέφανος
filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...