Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Δανειακὲς …«τρύπες» ἑννέα δισεκατομμυρίων καὶ ἄλλες (κρυφές) λεηλασίες!!!


Για σήμερα είπα να τους κάνω και στην Ευρώπη «διαφήμιση»…Με βάση την ΕΚΘΕΣΗ της 16ης Νοεμβρίου 2016 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. Ετος 2015 (συγκεκριμένα στην σελίδα 75 της Εκθέσεως) μας δηλώνουν ότι εδώ και χρόνια δεν βρίσκουν τα παραστατικά για να δικαιολογήσουν «τρύπα» για κάτι λιγότερο από 9 Δις ΕΥΡΩ και ακόμα δεν έχουν πάει φυλακή…!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 14

Ποσό €  8.802.146.047,45  προέρχεται από τον λογαριασμό 404.0002  «Τακτοποιητέες εισπράξεις-Δανειακά Έσοδα»,   ο οποίος κινείτο εκτός προϋπολογισμού,   πιστωνόταν αποκλειστικά από δανειακά έσοδα,  τα οποία είχαν µεταφερθεί,  βάσει της 2/63082/6.9.2011 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,  από τους ΚΑΕ 5112,  9112  και 9191 και χρησιμοποιούντο για την ισοσκέλιση του Απολογισμού,  καθώς και για την πληρωμή των εγγυήσεων που κατέπιπταν.
Επισημαίνεται ότι από το 2010 µέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια τακτοποιήσεως, µε αντίστοιχα παραστατικά, του ανωτέρω ποσού, το οποίο μεταφέρεται από χρήση σε χρήση,  παρά τις σχετικές επισημάνσεις στις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους 2010 (σελ. 13) και 2011 (σελ. 70-71) και 2014 (σελ. 37-38).
Αυτά πληρώνεται ΕΛΛΗΝΕΣ, τα κλεμμένα τους, που ξεπερνούν και τα όρια τρέλλας το «πανηγύρι» με τους κλέφτες πολιτικούς, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση με στοιχεία.
Ακολουθεί ολόκληρη η ΕΚΘΕΣΗ της 16ης Νοεμβρίου 2016
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015


Χατζησάββας Μανώλης


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...