Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Γιατί εἶσαι ἐδῶ;


Γιά νά πληρώνῃς φόρους;
Γιά νά ὑπηρετῇς πρόθυμα τίς ἑκάστοτε ἐξουσίες;
Γιά νά σέρνεσαι πίσω ἀπό προθύμους, μήπως καί σοῦ πετάξουν κάποιο ψίχουλο;
Ἤ μήπως κάτι πολύ μεγαλύτερο;

Μήπως εἶσαι ἐδῶ γιά νά ἀλλάξῃς, συνειδητῶς ἢ μή, τά πάντα;
Μήπως εἶσαι ἐδῶ γιά νά ἀνακινηθῇς τόσο ὅσο ἀπαιτεῖται, πρό κειμένου νά βγῇς ἀπό τό τέλμα μόνος σου, γιά ἀρχή;
Μήπως εἶσαι ἐδῶ γιά νά ἀναζητήσῃς καί νά βρῇς τούς πραγματικούς σου συντρόφους, πού ἐπίσης ξεκολλοῦν ἀπό τά δικά τους τέλματα, πρό κειμένου νά δομηθῇ, ἀπὸ τὴν ἀρχή της, μία νέα κοινωνία;

Γιατί εἶσαι ἐδῶ;
Γιά νά κρατήσῃς τά τέλματα ἰσχυρά ἤ γιά νά τά σπάσῃς;
Γιά νά βρῇς σκοπό ἐπαναδημιουργίας τῶν πάντων ἤ γιά νά σέ καταπιοῦν οἱ καταῤῥεύσεις;Γιά νά βρῇς τό κουράγιο νά τά κτίσῃς ὄλα ἀπό τήν ἀρχή, ἤ γιά νά κλαίγεσαι μέσα σέ παραιτήσεις;

Ὥρα νὰ μάθῃς… Ὁ χρόνος τελειώνει καὶ πρέπει νὰ γνωρίζῃς καλὰ τὸ γιατὶ εἶσαι ἐδῶ, ὅταν σημάνῃ ἡ στιγμή…Φιλονόη


εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...