Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Σαράντα πέντε Γιάννηδες…


Τέταρτοι στὴν σειρὰ τῶν δημοφιλεστέρων ὀνομάτων στὸν Ἑλληγνικὸ πληθυσμό.
380.000 Γιάννηδες καὶ 130.000 Ἰωάννες περιμένουν σήμερα εὐχές!

Σαράντα πέντε Γιάννηδες...

Καλημέρα Φίλες!!!
Καλημέρα Φίλοι!!!

Χρόνια Πολλὰ καὶ Εὐήμερα στὶς ἑορτάζουσες καὶ στοὺς ἑορτάζοντες!!!Σαρλῆς Γιάννης


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...