Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Ἰταλία ὑπό κατάῤῥευσιν;Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Ἰταλίας, μὲ χιλιάδες μικροομολογιούχους καὶ μικρομετόχους νὰ χάσουν τὰ χρήματά τους στὴν διάσωση τῆς Monte dei Paschi. Ἡ ἀρχὴ μόλις ἔγινε…. Δὲν θὰ εἶναὶ ἡ μοναδική.
Καὶ ὁ Σόιμπλε βρυχᾶται:

Ὑπουργεὶον Οἰκονομικῶν Γερμανίας:  Ἡ Ἰταλία πρέπει νὰ τηρήσῃ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανόνες στὴν διάσωση τῆς Monte dei Paschi.

«Οἱ κανόνες δὲν θὰ πρέπη νὰ παρακάμπτονται», κατέστησε σαφὲς ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ γερμανικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
Ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὸ σχέδιο τῆς Ἰταλίας νὰ διασώσῃ τὴν τρίτη μεγαλυτέρα τράπεζα τῆς χώρας, Banca Monte dei Paschi di Siena, ἐκφράζει τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας, καθιστώντας σαφές πὼς ἡ Ῥώμη θὰ πρέπη νὰ τηρήσῃ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανόνες.
«Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ ἡ Κομισιὸν ὀφείλουν νὰ ἐλέγξουν τὴν διαδικασία καὶ νὰ διασφαλίσουν πὼς οἱ ἰταλικὲς ἀρχὲς θὰ ἐφαρμόσουν τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανόνες»
Ὁ ἴδιος ἐτόνισε πὼς ἡ προληπτικὴ ἀνακεφαλαιοποίησις μίας τραπέζης ἀπὸ τὸ κράτος μπορεῖ μόνον νὰ εἶναι μέρος τῆς λύσεως, σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις καὶ ὑπὸ ἰδιαιτέρως αὐστηρὲς προϋποθέσεις καὶ ὅτι οἱ ἰδιοκτῆτες καὶ οἱ πιστωτὲς πρέπει νὰ εἶναι ἀνάμεσα στοὺς πρώτους ποὺ θὰ ὑποστοῦν τὶς ἀπώλειες. Ἡ τράπεζα θὰ πρέπη νὰ εἶναι φερέγγυα, προσέθεσε, καὶ τὰ κρατικὰ χρήματα δὲν θὰ πρέπη νὰ  χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ καλύπτονται ζημίες.
«Οἱ κανόνες αὐτοὶ δὲν θὰ πρέπη νὰ παρακάμπτονται», κατέστησε σαφὲς ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ γερμανικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν».»
Σὲ ἁπλὰ γερμανικὰ τοὺς λέει, ξεχᾶστε τὴν ἐξαίρεση τῶν μικροoμολογιούχων ἀπὸ τοὺς θεσμικοὺς καὶ ὅλοι μαζὺ στὸν πάτο.
Ἀλλοιῶς ὁ ESM δὲν θὰ σᾶς δανείση γιὰ νὰ συνεχίσετε μὲ κρατικὴ διάσωση.
Ὁ Ῥέντσι τὴν ἔκανε νωρίς…
Ὄχι ποὺ θὰ διέφεραν ἀπὸ τοὺς δικούς μας.

Κάνοντας μίαν μικρὴ προσπάθεια νὰ μεταφράσω αὐτά, τά σοβαροφανῆ ἔως κλάμα ἀπὸ τὸ γέλιο, ποὺ ἀκούω γιὰ τὶς Ἰταλικὲς τράπεζες:
Γιὰ νὰ ξανά-σώσῃ τὴν Monte dei Paschi (MPS) τὸ ἰταλικὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ ἤδη μέτοχός της, ἔχει δηλώσει ὅτι μπορεῖ νὰ χρειασθῇ νὰ βάλη γύρω στὰ 6,6 δισεκατομμύρια € (μόνον;) ἀπὸ χρήματα φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένων τῶν δύο (2) δισεκατομμυρίων € γιὰ τὴν ἀποζημίωση περίπου 40.000 κατόχων λιανικῆς πωλήσεως ὁμολόγων.
  Ἐδῶ γελοῦν!!!
  (Θὰ σωθοῦν αὐτοὶ καὶ θὰ τὰ λουσθοῦν ὅλοι οἱ Ἰταλοί, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν παράπονο!!!)
Σύμφωνα μὲ τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Pier Carlo Padoan, ἡ ἰταλικὴ κυβέρνησις ἔχει ἤδη ἐγκρίνει ἕνα (τὸ ἐντελῶς μυστηριῶδες Atlante) ταμεῖο 20 δισεκατομμυρίων € γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ καταῤῥέοντος τραπεζικοῦ τομέως τῆς Ἰταλίας, μὲ ἕως καὶ ὀκτὼ περιφερειακὲς τράπεζες στὴν οὐρὰ γιὰ τὶς κρατικὲς ἐλεημοσύνες.
Ἐπιπλέον ἡ MPS σχεδιάζει να ἐκδώσει 15 δισεκατομμύρια € ἀπὸ τὸ νέο χρέος (ξαναγελᾶμε), γιὰ «ἀποκατάσταση» τῆς ῥευστότητος» καὶ «ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν». Τὸ χρέος θὰ εἶναι ἐγγυημένο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. (Μαντέψτε ποιὸς θὰ τὸ ἀγοράση!)
Καὶ μετὰ τὴν (σωσμένη πλέον till next time) MPS, θὰ ἀκολουθήση ἡ ἐπίσης Too-Big-To-Fail Unicredit, ἡ ὁποία σχεδιάζει νὰ κάνῃ ΑΜΚ 13 δισεκατομμύρια € σὲ νέα κεφάλαια τὸ 2017, τὴν μεγαλυτέρα Ἰταλικὴ ever. (ἐδῶ ξαναγελοῦν!)
H ὁποία Unicredit, ἔχει ἐπίσης 80 δισεκατομμύρια € τοξικῶν δανείων σὲ ἀποσύνθεση στοὺς ἰσολογισμούς της – περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην εὐρωπαϊκὴ τράπεζα.
Ἐπειδὴ ὅμως σίγουρα δὲν θὰ τὰ καταφέρη, θὰ τὰ λουσθῆ κι’αὐτὰ σὲ (ἐγγυήσεις) δηλαδὴ νέτο σκέτο χρέος τὸ Ἰταλικὸ δημόσιο χρέος, ἀφοῦ χάσουν πρώτα τὰ λεφτά τους οἱ θεσμικοὶ ὁμολογιοῦχοι καὶ δὲν ξέρω πόσοι ἀκόμη.
Καὶ κάπως ἔτσι, «ἐπίσθη»  ἡ Κομισιὸν νὰ δόσῃ  τὸ «o.k.»  γιὰ χρηματοδότηση 6 μηνῶν ἀκόμη αὐτῶν τῶν τραπεζῶν.
Γιατί; Γιατὶ οἱ Γαλλικὲς τράπεζες κατακρατοῦν 250 δισεκατομμύρια ἀπὸ τὸ κρατικὸ καὶ τραπεζικὸ Ἰταλικὸ χρέος καὶ δεύτερες οἱ γερμανικές, μὲ 83 δισεκατομμύρια.
Σταδιακὰ τὰ σαπάκια, θὰ φορτωθοῦν στὶς πλάτες τοῦ Ἰταλικοῦ λαοῦ καὶ θὰ σωθοῦν Γαλλία καὶ Γερμανία.
Ἐννοεῖται ὅτι ὅ,τι λεφτὰ βάλει ἡ Ἰταλία γιὰ νὰ στηρίξῃ τὶς τράπεζές της, θὰ προέλθουν ἀπὸ δανεισμὸ τοῦ ESM.


Μετὰ θὰ ἔλθουν τὰ μνημόνια…


Κατερίνα Πάντα


εἰκόναfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...