Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Προσοχή: Σοβαρές ελλείψεις αίματος στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας της χώρας


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις αίματος που παρατηρούνται στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Για άλλη μια φορά οι θαλασσαιμικοί καθώς και όλοι οι πολυμεταγγιζόμενοι, έρχονται αντιμέτωποι τις τελευταίες δύο εβδομάδες με μεγάλες ελλείψεις αίματος που έχουν πάρει τη μορφή χιονοστοιβάδας αφού κάθε μέρα εμφανίζονται ελλείψεις και σε διαφο-ρετικό νομό καλύπτοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι αιτιολογίες της τωρινής έλλειψης είναι:

- H κακοκαιρία και η εξ’ αυτής αδυναμία υλοποίησης εξωτερικών αιμοληψιών, ή προσέλε-υσης αιμοδοτών.
- Η γρίπη, που στερεί στους αιμοδότες τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν.
- Οι μειωμένες αποστολές μονάδων αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, λόγω γρί-πης

Επιπλέον, η ελλιπής στελέχωση με προσωπικό στο σύστημα υγείας και στην αιμοδοσία, η χαμηλή προσφορά αίματος του πληθυσμού και η πολυδιάσπαση του συστήματος αιμοδοσίας οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα και τελικά τους θαλασσαιμικούς σε απόγνωση.

Από τις αρχές Αυγούστου 2016 λόγω καλοκαιρινών διακοπών και κρουσμάτων ελονοσίας αλλά και όλο το φθινόπωρο έχουν παρατηρηθεί δραματικές ελλείψεις αίματος στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας των Νοσοκομείων των Αθηνών αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που μεταγγίζεται μεγάλος αριθμός θαλασσαιμικών.

Η Ομοσπονδία μας διαμαρτύρεται έντονα γιατί θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι παρ΄ όλο που είναι γνωστά στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες αιμοδοσίας τα παραπάνω δεδομένα ακόμη και σήμερα η λήψη κατάλληλων μέτρων δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι οι θαλασσαιμικοί παρ΄ όλο που είναι χρονίως πάσχοντες να υ-φίστανται την αναβολή των τακτικών μεταγγίσεών τους δημιουργώντας βλάβη στην υγεία τους.

Ωστόσο τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:
-Ο ιός της γρίπης ακόμα στη χώρα μας είναι στην έναρξη ανάπτυξης των κρουσμάτων, αναμένεται δε να έχει πλήρη έξαρση τους επόμενους δύο μήνες. Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Υγείας ώστε το γεγονός αυτό να μην επηρεάσει την επάρκεια σε αίμα;
- Η εμφάνιση του ιού της γρίπης δεν είναι φετινό φαινόμενο ούτε παρθενογένεση. Τι προ-ληπτικά μέτρα έλαβαν οι εμπλεκόμενοι φορείς για να μην εκδηλωθεί τόσο έντονη έλλειψη;
- Πώς είναι δυνατόν να καλύψουν για μία ακόμη φορά οι πάσχοντες με δικούς τους αιμοδό-τες τις ανάγκες τους σε αίμα, όταν το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον είναι πεπερασμένο και οι περισσότερες Αιμοδοσίες δεν λειτουργούν το απογευματινό ωράριο, με αποτέ-λεσμα να διώχνουν τους αιμοδότες;
- Αν υπάρχει έλλειψη επαρκούς παραϊατρικού προσωπικού, τι ενέργειες και πιέσεις έχουν ασκηθεί στην κατεύθυνση της έστω και προσωρινής επίλυσης του θέματος;

Η αγωνία για την εξεύρεση των απαραίτητων μονάδων αίματος κορυφώνεται κάθε φορά που οι θαλασσαιμικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αναβολές των μεταγγίσεων τους ή με μικρότερες για τις ανάγκες τους από τις απαιτούμενες ποσότητες αίματος οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα:

- να δημιουργείται βλάβη στην υγεία τους.
- να ανατρέπεται ο καθημερινός προγραμματισμός της ζωής τους δεδομένου ότι οι πε-ρισσότεροι σπουδάζουν ή εργάζονται και έχουν δικές τους οικογένειες.
- να θίγεται ξανά και ξανά η αξιοπρέπειά τους όταν καλούνται επανειλημμένως να φέ-ρουν αιμοδότες για να καλύψουν οι ίδιοι το κενό της πολιτείας.

Κατόπιν των παραπάνω ζητάμε να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για να σταμα-τήσουν τα φαινόμενα ελλείψεων αίματος και αναβολής των μεταγγίσεων των θαλασσαιμι-κών γεγονός που θέτει διαρκώς σε κίνδυνο την υγεία τους.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΥΡΙΛΛΑ

H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ»
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...