Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Βόρειος Κορέα καὶ Κίνα οἱ ἐπόμενοι στόχοι τῶν Η.Π.Α.!!!Ὁ Τρᾶμπ ἀνοίγει τὰ χαρτιά του: στόχος τὰ «πυρηνικά» τῆς Βορείου Κορέας καὶ στὸ βάθος ἡ Κίνα!!!
Μὲ δύο σημερινά του tweets ὁ νέος Ἀμερικανὸς πρόεδρος δείχνει  τὸν «στόχο» του.
«Ἡ Βόρειος Κορέας ἁπλῶς ἐδήλωσε πὼς εἶναι στὰ τελικὰ στάδια τῆς ἀναπτύξεως ἑνὸς πυρηνικοῦ ὅπλου, ποὺ μπορεῖ νὰ φθάσῃ περιοχὲς τῶν Η.Π.Α.. Αὐτὸ δὲν θὰ συμβῆ!»
Ἔγραψε ὁ Trump…
«Ἡ Κίνα ἔχει λάβει τεράστιες ποσότητες χρήματος καὶ πλούτου ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., σὲ ἐν τελῶς μονόπλευο ἐμπόριο, ἀλλὰ δὲν θέλει νὰ βοηθήσῃ μὲ τὴν Βόρειο Κορέα…
Ὄμορφα!»

https://twitter.com/realDonaldTrump
Ὅλα αὐτὰ δείχνουν πὼς ἡ νέα ἀμερικανικὴ ἡγεσία ἔχει κάνει πρὸ πολλοῦ τὶς ἐπιλογές της.
Κατ΄ ἀρχήν, ἡ Βόρειος Κορέα καὶ τὸ πυρηνικό της πρόγραμμα, εἶναι πλέον ἐμφανῶς ὁ στόχος τῶν Η.Π.Α., ἀλλὰ στὴν συνέχεια, ποὺ θὰ ἐπιπέσουν ἅπαντες στὴν μεγάλη μάχη, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ κυριαρχήση στὸ κόσμο τὶς ἐπόμενες δεκαετίες, διερωτώμεθα περὶ τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων, αὐτῶν τῶν συγκρούσεων. Ποιός λοιπόν θά κερδίση;
  Μὰ φυσικὰ αὐτὸς ποὺ θὰ ἐπιτύχη νὰ ἔχῃ σὰν σύμμαχό του τὴν Ῥωσσία!
Μπαίνουμε σὲ μίαν νέα περιόδο, ὅπου πλέον οἱ συγκρούσεις θὰ εἶναι μεταξὺ «γιγάντων» καὶ οἱ συμμαχίες θὰ «παίζουν» ἀναλόγως τῆς θέσεως στὴν «γεωπολιτικὴ σκακιέρα», τοῦ κάθε στρατοῦ.
Θεοφανάκης Στέφανοςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...