Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Δηλώσεις Γλέζου; Ἀφορμὴ γιὰ …ἐπανατοποθετήσεις!!!Σὰν ὁμάδα ἀνθρώπων, ἐμεῖς οἱ συντάκτες τοῦ Φιλονόη καὶ Φίλοι, ποὺ πιστεύουμε στὸ Δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν, πιστεύουμε ἐπίσης καὶ πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ ἐγερθῇ θέμα μὲ τὸ παιδὶ τῶν ‘Ρούπα-Μαζιώτου. Παρ΄ ὅλα αὐτὰ σήμερα ὅλη ἡ χώρα, ἀκόμη καὶ τόσες ἡμέρες μετά, ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἐὰν πρέπῃ, ἢ ὄχι, νὰ δοθῇ τὸ παιδὶ στὰ προφιλῆ του πρόσωπα. Μία συζήτησις ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ξεκινήσῃ, ἐφ΄ ὅσον, πράγματι, ἀκόμη καὶ στὶς δυσκολότερες στιγμὲς τῆς ἀνθρωπότητος, δὲν ἐτίθετο θέμα ἀπομακρύνσεως παιδιῶν ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό τους περιβάλλον.
Παρ΄ὅλα αὐτά, ἐφ΄ ὅσον ἐπὶ πλέον ἔχουμε καὶ κυβερνήσεις κουδουνισμένων, ἀναγκαζόμεθα καὶ νὰ τοποθετηθοῦμε, νὰ ἐπισημάνουμε κάποιες λεπτομέρειες πολὺ σημαντικές, μὰ κυρίως νὰ …κράξουμε ὅλον αὐτὸν τὸν συρφετό, ποὺ εἶδε …φῶς καὶ μπῆκε. Ἀρχὴ φυσικὰ ἀπὸ τὸν γλέζο… Ξέρει αὐτός…
Μία ἀκόμη σημείωσις. Προσωπική μου ἄποψις εἶναι πὼς καὶ ὁ μαζιώτης καὶ ὁ γλέζος εἶναι πρακτοράκια πsoroδικτύων (σχετικὲς ἀποδείξεις ἔχουμε παρουσιάσει πολλὲς φορὲς στὶς ἐτικέττες τρομοκρατία, τρομοκρατία πολιτῶν καὶ πράκτορες), καθὼς καὶ κάθε σχετιζόμενος μὲ αὐτούς. Ἀπὸ κόμματα ἔως …γιάφκες (κι ἀπὸ πίσω πάντα τραπεζίτες!!!). Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα λοιπὸν (τὸ δικό μου) σᾶς παρουσιάζω τὰ παρακάτω σχόλια κι ἀποφασίστε ἐσεῖς γιὰ τὸ ποιὸς πρέπει νὰ μιλᾷ, πότε καὶ γιατί.
(Ὅλα τὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν ἦσαν ἢ μὲ κεφαλαιογράμματο γραφὴ ἢ μονοτονικὰ κι ἐπολυτονίσθησαν.)
Δήλωσις γλέζου:

Ἀκόμη καὶ στὰ χρόνια τοῦ ἐμφυλίου καὶ ἀργότερα, στὸ μετεμφυλιακὸ αὐταρχικὸ κράτος, ποὺ μὲ εὐκολία ἔστηνε στρατοδικεία καὶ κατεδίκαζε σὲ θάνατο ἀντιπάλους του, ὑπῆρχε σεβασμὸς στὴν μητρότητα καὶ στὰ ἀνήλικα παιδιὰ τῶν ἀγωνιστῶν, ποὺ σέρνονταν στὶς φυλακὲς καὶ στὰ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσματα. Ποιά λογική καί ποιά ἠθική ἡδήγησαν στόν σημερινό ἐξευτελισμό τοῦ συγχρόνου Ἑλληνικοῦ κράτους;
Ζηλέψαμε τόν Ἐρντογάν; Πήραμε τήν θέση τοῦ Κρέοντος;

Ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἀχαρακτήριστη συμπεριφορὰ τῶν κρατικῶν λειτουργῶν, ἐκείνων ποὺ φέρονται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις σὲ ἕνα ἐξάχρονο παιδί, τὸ παιδὶ τῆς Πόλας Ῥούπα, εὐθέως πλήττεται ἡ ἀξιοπιστία καὶ ἡ ἠθικὴ ὑπόστασις τῶν μηχανισμῶν ἐκείνων ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐκπροσωποῦν τὴν νομιμότητα, τὸ κράτος, τὴν κοινωνία, ὅλους μας. Οἱ πρακτικὲς αὐτὲς δὲν συνάδουν μὲ τὶς παραδόσεις μας, τὴν Συνταγματικὴ νομιμότητα, τὴν Ἠθική, τὴν Ἀνθώπινη κοινωνία ὅλη.
Νὰ παραδοθῇ ἄμεσα τὸ ἑξάχρονο παιδὶ στὴν γιαγιά του καὶ τὴν θεία του. Ἤδη ἡ πολύωρος κράτησίς του ἀποτελεῖ ντροπὴ γιὰ ὅλους μας.
Μανώλης Γλέζος
Τὰ τῆς δηλώσεως μοῦ ἔστειλαν φίλοι, ἀλλὰ τὸ «ζουμί» εἶναι παρακάτω:
Δημοσίευσις στὸ μακελειό:

«Δὲν μοῦ λὲς ῥὲ ἀπατεώνα …ἥρωα,
τά παιδιά πού ἔμειναν ὀρφανά ἀπό τίς δολοφονίες αὐτῶν τῶν ψυχοπαθῶν τά σκέφθηκε κάποιος;
Τά ἐξαδέλφια μου, τὰ ὁποῖα ἔχασαν τὸν πατέρα τους ἀπὸ τοὺς προηγηθέντες «ἥρωες» τῆς 17Ν, τότε, τὸ βρώμικο ’89, τά ἐπισκέφθηκες νά τά παρηγορήσῃς;
Καλὰ ποὺ δὲν τὸ ἐτόλμησες, γιατὶ ὅλοι ξέραμε, στὴν οἰκογένεια, μὲ ποιὸν …ὑπερφυσικὸ τρόπο, πέταξες μέχρι τὴν Ἀκρόπολη καὶ …κατέβασες τὴν σημαία….
Σούργελο…
Ἀπὸ κάτω ἦταν τὸ σπίτι μας τότε… Τομάρια´ Καὶ γιὰ νὰ μὴν νομίζῃς ὅτι γράφω άνώνυμα, εἶμαι ἡ ἀνεψιὰ τοῦ δολοφονημένου εἰσαγγελέως Βερνάρδου, τότε ποὺ ἡ 17Ν ξεπάστρευε ὅσους χάλαγαν τὸ image τοῦ καθάρματος ποὺ μᾶς διέλυσε…
Ἀρκετά… Καιρὸς νὰ τὰ μαζεύετε, νὰ τὸ βουλώνετε, νὰ ἐξαερωθεῖτε τέλος πάντων…
Ἄ! Καὶ κάτι ἀκόμη… Τὸν ἤξερες, φαντάζομαι, τὸν καπετὰν Ὀρέστη, τὸν Μουντρίχα… Ἔ, λοιπόν, αὐτὸς ἦταν Ἕλλην!!! Κατάλαβε γρήγορα τὶ σκ… ἤσασταν καὶ ἔσωσε τὴν οἰκογένειά μου τὸ ’44.
Ἄντὲ καὶ στὸν ἀγύριστο, «ἥρωα» τοῦ κ….
Τέτη Γιαννάκου».
Ἂς τὸ ὁλοκληρώσουμε ὅμως…
Διότι τὸ θέμα τοῦ παιδιοῦ (κρύβει, ἢ δὲν κρύβει πίσω του «οἰκογενειακὴ εὐθύνη», κατὰ πῶς τὸ ἀντιλαμβάνονται κάποιοι…!!!) κρύβει καὶ πολλὰ περισσότερα.
Κρύβει ὅμως, κυρίως κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, πίσω του τὴν ἀνάγκη τῆς παραμονῆς τῆς οἰκογενείας ὡς κέντρου τῆς κοινωνίας μας.

Ὁ κάθε γλέζος, ὅταν συμμετεῖχε στὸ παιδομάζωμα, τὴν περίοδο τοῦ «ἐμφυλίου» δὲν εἶχε τέτοιες εὐαισθησίες. Κι ἐπεὶ δὴ δὲν ἦταν μόνον ὁ κάθε γλέζος τότε, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ τὰ χιλιάδες Ἑλληνόπουλα ποὺ …ξαπέστειλε στὸν ἀγύριστο ἡ Φρειδερίκη, ἂς ἀποφασίσουμε νὰ ἀντιδράσουμε. Τὸ παιδομάζωμα, ὡς μέσον ἀποπληθυσμοῦ, διαλύσεως κοινωνικῶν δομῶν  κι ἐλέγχου κοινωνιῶν (βλέπε καὶ χῶρες Βορείου Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη πλέον)πρέπει νὰ παύσῃ διὰ παντός.
Τὸ «δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά» ὅμως, ἰδίως γιὰ τὸν ἐν ζωῇ «ἥρωα» γλέζο, ἂς τὸ προσέξουμε καὶ ἂς ἀποφασίσουμε ἐπὶ τέλους πὼς τὸ ἄτομον ἔπαιζε πάντα ἐκεῖ ποὺ τοῦ ὑπεδείκνυαν τὰ ἀφεντικά του.
Διότι (κάθε) γλέζος σαφῶς καὶ δὲν σημαίνει ἐπανάστασις ἀλλὰ κάτι ἄλλο.
Γιατὶ (κάθε) γλέζος δὲν σημαίνει δίκαιον, ἀλλὰ ταὔτισίς του μὲ τὶς γραμμὲς τῶν τραπεζιτῶν.
Διότι (κάθε) γλέζος σημαίνει ἔλεγχος τῆς δικῆς μας γνώμης, ὅταν τοποθετεῖται καὶ δίδει κατευθυντήριες γραμμές.


Γιὰ αὐτὸ καὶ θεωροῦσε, θεωρεῖ καὶ θὰ θεωρῆ συντρόφια του ὅλους τοὺς μαζιώτηδες καὶ ὅλες τὶς ῥοῦπες.


Ἀρκετά.


Φιλονόη Υ.Γ. Ἀπορῶ μὲ κάποιους, εἰλικρινῶς, ποὺ τὸ τοποθετοῦν σὲ ἐπίπεδον …«ἰδεολογικόν» κι ὄχι κοινωνικόν, ἀναγακῖον καὶ τελικῶς πανανθρώπινον. Λέν, γιὰ παράδειγμα, «ὁ σύντροφος μαζιώτης» κλπ κλπ κλπ… Πόσο πιό κάτω πιά;filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...