Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΤΗΕ MATRIX


Πως είμαι σίγουρος ότι υπάρχω, άρα και ζω; ποιος είμαι αλήθεια; από την στιγμή που ότι κάνω, ότι αισθάνομαι, και όλες μου οι επιλογές εξαρτώνται από τις ανάγκες του αισθητού θνητού σώματος μου;

Είμαι ελεύθερος; έχω ελεύθερη επιλογή; ή οδηγούμαι όπως όλα τα υπόλοιπα άλογα ζώα από τη φύση;
εγώ διευθύνω τον εαυτό μου; η το αισθητό μου σώμα με διευθύνει;

Ποιος είμαι; αισθητό σώμα; ή ασώματη νοητή ουσία;
οι μεν αισθήσεις εξαρτώνται από το σώμα, διότι μόνον μέσα από την σωματοποίηση εκδηλώνονται όλες οι μορφές των αισθήσεων και συναισθημάτων.

Αλλά και η όποια λογική εκδηλώνεται μέσα από την σωματοποίηση όλων των καθολικών ενεργειών (πληροφορίες) που κατεβαίνουν από τον ουρανό στην Γη και περιβάλλουν τον χώρο του πλανήτη.

Τι είναι όλες αυτές οι καθολικές ενέργειες-πληροφορίες;
Και τι είναι όλες οι μορφές που περιβάλλουν τον χώρο του σύμπαντος και κατεβαίνουν να ενωθούν με τα σώματα;

Η μεν λογική λοιπόν μας δίνεται από τις καθολικές ενέργειες-πληροφορίες, που ενυπάρχουν παντού στο σύμπαν, και σωματοποιούνται από τον "δέκτη"εγκέφαλο, ο οποίος εγκέφαλος αποκτά την λογική της κατανόησης του υλικού αισθητού κόσμου.
Οι δε μορφές είναι όλες οι καθολικές ενέργειες που σωματοποιούνται από τον "δέκτη" σώμα, και δημιουργούν τις αισθήσεις και τα συναισθήματα.

Υπάρχουν και πολλές άλλες καθολικές ενέργειες-συχνότητες πληροφορίες, οι οποίες συμβάλλουν στην σχεδίαση ενός αντικειμένου ενός σχήματος, όπως του χώρου, του τόπου, του σώματος μας, των τριών διαστάσεων, και στα πάντα!

διότι όλα είναι εικονικά, ένα matrix! που δέκτης όλων των καθολικών ενεργειών είναι το σώμα και ο εγκέφαλος!!

Το σώμα "διαβάζει" ως αλήθεια και πραγματικότητα όλες τις μορφές που αυξομοιώνουν το σώμα, δηλαδή αυτές που γεννούν το σώμα, το αυξάνουν, το ολοκληρώνουν, και μετά αρχίζουν να το φθείρουν, αλλοιώνεται γερνά και πεθαίνει, και μαζί με τις αισθήσεις και τα συναισθήματα συναισθάνεται το σώμα την ζωή, ενώ ο εγκέφαλος διαβάζει και σωματοποιεί όλες τις καθολικές ενέργειες που είναι η πληροφορία της λογικής και πραγματικότητας του τριαδιάστατου υλικού κόσμου, σωματοποιώντας αυτές τις καθολικές ενέργειες, και αποθηκεύοντας τες, πλέον τις αποδέχεται ως τη μόνη αληθινή πραγματικότητα.

Η ψυχή τώρα, είναι νοητική ουσία, ασώματη, έχει τις δικές της τέλειες ενέργειες των δυνάμεων της Αρμονίας, και περιφέρεται στο σύμπαν, είναι αέναη και αεικίνητη, όπου καμιά από όλες τις καθολικές ενέργειες και μορφές δεν εισέρχεται μέσα στην ψυχή, μα ούτε εξέρχεται από την ψυχή προς τα έξω καμιά δική της τέλεια ενέργεια, διότι η ψυχή ζει στο δικό της νοητό κόσμο, με τις δικές της τέλειες ενέργειες που είναι όμοιες με την δική της ουσία.

Όταν όμως η ψυχή ενσαρκώνεται, έρχονται όλες εκείνες οι καθολικές ενέργειες και μορφές, ενώνονται μαζί της, προσκολλούνται επάνω της από ανάγκη, και η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή γίνεται ο άνθρωπος της Γης.

Η ψυχή δεν συμμετέχει στο αισθητό ανθρώπινο σώμα, απλά δίνει κίνηση στις καθολικές ενέργειες και μορφές, (η κίνηση της όποιας διανοητικής ουσίας είναι η νοητή ζωή), και με αυτόν τον τρόπο δίνει την νοερή ζωή στο άλογο πνεύμα μαζί με τις μορφές του, και το πνεύμα συγκροτεί το σώμα και δίνει στο δίχως λογική σώμα την διανοητική κίνηση.
Και όπου το πνεύμα η λογική του αισθητού σώματος, των αισθήσεων και συναισθημάτων της τρισδιάστατης πραγματικότητας του.

Εμείς πρέπει από μόνοι μας να ακούσουμε και να αφουγκραστούμε την αλήθεια της ψυχής μας, διότι το αισθητό μας σώμα, μας έχει κυριέψει κυριολεκτικά την ψυχή!
Και από τότε γίναμε ένα με την εικόνα του matrix το αισθητό σώμα και την υλική πραγματικότητα, μισούμε ο ένας άνθρωπος τον άλλο, χωρίς να κατανοούμε ότι όλοι μας είμαστε φυλακισμένοι στον εικονικό και ανύπαρκτο κόσμο του πλανήτη Γη.


ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΒΟ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ


morfeas sky


oneirosky. revealedtheninthwave
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...