Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Φθάνει ἡ στιγμὴ τῆς ὁριστικῆς ἀποφάσεώς μας…

Φθάνει ἡ στιγμὴ τῆς ὁριστικῆς ἀποφάσεώς μας...

Εἶναι πολὺς ὁ καιρὸς τώρα ποὺ προετοιμαζόμεθα, ὅλοι μας, πρὸ κειμένου νὰ φανοῦμε δυνατοὶ καὶ νὰ «προγυμνασθοῦμε» καταλλήλως, γιὰ τὰ ὅσα θὰ κληθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε. 
  Κυρίως ὅμως, γιὰ κάποιους ἔφθασε ἡ στιγμὴ τοῦ νὰ ληφθοῦν ἄμεσα ἀποφάσεις τέτοιες, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν θὰ μείνουν ἢ θὰ φύγουν. 
  Ὅσοι ἐπιλέξουν νὰ μείνουν, γνωρίζουν τὰ ὅσα τοὺς ἀναλογοῦν καὶ θὰ παλέψουν μὲ …δράκοντες!!! Ὅσοι ἐπιλέξουν νὰ φύγουν, δὲν θὰ μάθουν αὐτὰ ποὺ τοὺς ἀναλογοῦν, μὰ πάλι μὲ …δράκοντες θὰ παλαίψουν…!!! Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε ἄμεσα καὶ γιὰ τὸ ποῦ θὰ σταθοῦμε, μὰ κυρίως τὸ τὶ θὰ πράξουμε, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιοὺς ἀκριβῶς …δράκοντες θὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Λίγο λίγο, καθημερινῶς, ὅλοι μας, βιώνουμε διαφόρων εἰδῶν καταστάσεις, πολυεπίπεδες μὰ ἀναγκαῖες, γιὰ νὰ σκληραγωγηθοῦμε, νὰ «κτισθοῦμε» καὶ νὰ ἐπιλέξουμε τὸ ἐὰν θὰ πολεμήσουμε ἢ θὰ γίνουμε ῥιψάσπιδες. Ὥρα εἶναι νὰ καταλήξουμε.
Ἡ στιγμὴ φθάνει συντόμως καὶ ἐμεῖς ὀφείλουμε, ἰδίως τώρα, νὰ ξαναζυγίσουμε τὰ πάντα, νὰ ἐκτιμήσουμε τὶς νέες δυσκολίες, νὰ κυττάξουμε μέσα μας καὶ νὰ ὁριστικοποιήσουμε τὸ πῶς θὰ κινηθοῦμε. Ἡ ὥρα τῶν τελικῶς ἀποφάσεών μας ἔφθασε καὶ δὲν νοεῖται ἐπιστροφή. Ὅσοι αἰσθάνονται ἱκανοί, ἕτοιμοι, προετοιμασμένοι, τὸ γνωρίζουν. Γιὰ τοὺς ὑπολοίπους ἐκκρεμοῦν κάποιες μικρὲς λεπτομέρειες, ἐφ΄ ὅσον πράγματι πλέον δὲν ὑπάρχουν χρονικὰ περιθώρια γιὰ ἀναβολές.
Ἡ Ἐλευθερία ἐκτὸς ἀπὸ Ἀρετὴ καὶ Τόλμη, ἀπαιτεῖ ἐπὶ πλέον ἐπίγνωσιν. Γνωρίζουμε πὼς μπήκαμε στὴν φωτιὰ καὶ πὼς ἢ θὰ καοῦμε ἢ θὰ τὰ κάνουμε ὅλα πουτ@να. Γνωρίζουμε ὅμως καὶ πὼς μόνον ὅσοι θὰ καοῦν πραγματικά, θὰ περάσουν στὸ …στρατόπεδον τῶν 
Ἐλευθέρων!!!


Φιλονόη

εἰκόναarxisame 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...