Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Θέλετε νά ἀπαλαγεῖτε ἀπό τούς Συρίους πρόσφυγες;


Ἀῤῥώστησα καὶ βαρέθηκα νὰ ἀκούω τοὺς ξένους ἠγέτες νὰ βγάζουν λόγους πρὸς ἐμᾶς γιὰ τὸ πῶς οἱ «Ἀσφαλεῖς Ζῶνες» θὰ βελτιώσουν τὴν ἀνθρωπιστικὴ κατάσταση στὴν Συρία.

Ἐφαρμόστε αὐτὰ τὰ μὴ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Συρία στὶς χῶρες σας.
  1. Μὴν ὑποστηρίζετε τις ἀκραῖες ὁμάδες ποὺ δροῦν στὴν Συρία, ὅπως τὸ ISIS καὶ τὴν Ἀλ-Κάιντα.
  2. Μὴν ὑποστηρίζετε τὶς «μετριοπαθεῖς» ἐπαναστατικὲς ὁμάδες, ποὺ δροῦν ἐπίσης στὴν Συρία, ὅπως τὸν «Ἐλεύθερο Συριακὸ Στρατό»(Free Syrian Army, F.S.A.), Ἰσλαμικὸ Στρατὸ κτλ..
  3. Μὴν ὑποστηρίζετε τὶς Ἔνοπλες Ἀποσκιστικὲς Κουρδικὲς Ὁμάδες στὴν Συρία.
  4. Μὴν στέλνετε ὅπλα καὶ πυρομαχικὰ στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ στὸ Κατάρ. Καταλήγουν στὰ χέρια τῶν τρομοκρατῶν καὶ τὸ ξέρετε αὐτό.
  5. Ὑποστηρίξτε τὴν Συριακὴ Κυβέρνηση, ποὺ εἶναι ἤδη ὑπεύθυνη γιὰ τὶς Ἀσφαλεῖς Ζῶνες ποὺ ὑπάρχουν στὴν Συρία. Ὅλοι ξέρουμε ὅτι ὑπάρχουν περισσότεροι ἀπὸ 6.000.000 Σύριοι ἐκτοπισμένοι ἀπὸ τὶς ἑστίες τους καὶ ζοῦν στὶς παραπάνω περιοχές, ποὺ ἐπιβλέπει ἡ Συριακὴ Κυβέρνησις, ὅπως στὴν Λαττάκεια, στὸ Ταρτοῦς καί, πλέον καὶ στὸ Χαλέπι ἀλλὰ καὶ στὴν Δαμασκό!!!
Κᾶντε αὐτὰ τὰ πέντε πράγματα καὶ σᾶς ἐγγυῶμαι ὅτι δὲν θὰ δεῖτε ἄλλον Σύριο πρόσφυγα νὰ καταφθάνῃ στὶς πατρίδες σας, ἐνᾦ καὶ ὅσοι ἤδη ἔχουν ἔλθη θὰ σκεφθοῦν σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενον νὰ ἐπιστρέψουν.


 


I’m sick and tired of foreign leaders lecturing us how the “Safe Zones” will improve the humanitarian situation in Syria. Do these DON’TS and there shall be no refugees from Syria to YOUR country.
Syriana Analysis: Safe Zones in Syria? No Thank You!

Παπανικολάου Σωτήρηςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...