Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Δὲν ὑπάρχουν μυστικά…

Δὲν ὑπάρχουν μυστικά... 

Οὔτε ἀκατανόητες κι ἀσαφεῖς ἔννοιες.
  Ὑπάρχει μόνον ἡ δική μας διάθεσις καὶ προθυμία γιὰ νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε.
Στὸν κόσμο μας, ποὺ φαινομενικῶς ὅλες οἱ ἀλήθειες βρωμίζονται, ἐὰν κυττάξουμε προσεκτικά, πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες, θὰ ἀνακαλύψουμε πὼς δὲν ἰσχύει κάτι, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θεωρούσαμε ὡς ἀδιαπραγμάτευτα. Δὲν ὑπάρχει κάποια ἀλήθεια μέσα στὸ ψέμμα, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ἐπιβιώσῃ γιὰ πολύ. Ἤ θὰ σκιάση κάθε ψέμμα ἢ θὰ τοὺς παραδοθῇ. Κι αὐτὸ ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ ἐμᾶς. Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε ἐὰν θὰ ὁρίσουμε τὴν ἀλήθεια ὡς ὁδηγό μας καὶ σύντροφό μας καὶ στόχο μας καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι.

Τὰ φερόμενα ὡς μυστικά, στὴν πραγματικότητα, εἶναι πάντα προσβάσιμα ἀπὸ ὅποιον πράγματι, εἰλικρινῶς καὶ ἐντίμως, ἐπιθυμῇ νὰ τὰ καταῤῥίψῃ καὶ νὰ τὰ ξεκλειδώσῃ. Ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι, αὐτὰ παύουν νὰ ὑπάρχουν.
  Ὅσο πιὸ ἕτοιμοι εἴμαστε, τόσο πιὸ ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἀντιλαμβανόμεθα καὶ τόσο λιγότερα μυστικὰ μᾶς ἀνακόπτουν τὴν πορεία.

Ὅλες οἱ ἀλήθειες, ὅλα αὐτὰ ποὺ ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε, γιὰ νὰ ξανακτίσουμε τὸν κόσμο μας, εἶναι ἐδῶ καὶ μᾶς περιμένουν νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε. Κάθε βῆμα δικό μας πρὸς τὴν Ἐλευθερία θὰ ἀκυρώνη τόννους ψεμμάτων καὶ σκιῶν. Τὰ ἐμπόδια εἶναι φανταστικὰ κι ἐμεῖς μόνον τὰ διατηροῦμε. Συνεπῶς κι ἐμεῖς τὰ ἀκυρώνουμε.Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...