Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ …«κλουβιά» μας!!!

 Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ ...«κλουβιά» μας!!!

Θὰ ἀντικρύσουμε ἕναν ἄλλον κόσμο, πραγματικό.

Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ …«κλουβιά» μας, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἦσαν …πλαστά.

Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ …«κλουβιά» μας, θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ἐθελουσίως παραμέναμε ἐντός τους.

Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ …«κλουβιά» μας, θὰ κατανοήσουμε τοὺς μηχανισμοὺς αὐτο-καταστολῆς μας.

Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ …«κλουβιά» μας, θὰ ἀποφασίσουμε τὸ ἐὰν θέλουμε νὰ φαίνεται ἔτσι ἢ …ἀλλοιῶς ὁ κόσμος μας.

Βγαίνοντας ἀπὸ τὰ …«κλουβιά» μας, θὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας καὶ θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν μία καὶ μοναδική μας πορεία. Μίαν πορεία ποὺ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀνατρέψῃ, νὰ ἀλλοιώσῃ ἢ νὰ ἀλλάξῃ, ἐὰν ἐμεῖς δὲν τὸ θέλουμε. 
  Καὶ μόνον τότε θὰ δοῦμε τὰ γιατί, τὰ πῶς καὶ τὰ ποῦ…
  Ἔως τότε ἁπλῶς θὰ παίζουμε ῥόλους ποὺ …«ἐπιβεβαιώνουν» τὶς ψευδαισθήσεις.Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...