Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Διότι ὁ πραγματικὸς κίνδυνος ἐκκολάπτεται στὶς …πλάτες μας!!!
Τὸ πρόβλημά μου εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό, ὡς πρὸς τὴν ἐπιθετικότητα τῶν μογγόλων.
  Δὲν φοβᾶμαι, σὲ ὁποιανδήποτε περίπτωση, τὸν στρατό τους. Ἰσα – ἴσα, ποὺ παρακαλῶ ὅτι εἶναι νὰ συμβῇ νὰ συμβῇ ἐδῶ καὶ τώρα, ποὺ τοὺς «ἔχουμε» καὶ ὄχι ὕστερα ἀπὸ δύο-τρία χρόνια, ποὺ ὁ στρατιωτικὸς ἐξοπλισμὸς τῶν μογγόλων θὰ εἶναι ἔτη φωτὸς ἐμπρός μας…
 
Τὸ πρόβλημά μου εἶναι οἱ ἐντὸς τῶν συνόρων ῥυπαροί, σφάκτες ποὺ θὰ ἐπιτεθοῦν στὰ μετόπισθέν μας, νὰ μᾶς σφάζουν σὰν τὰ ποντίκια… Τίποτα ἄλλο…
  Αὐτό……

Τὸ ἔχουμε σχεδιάσει ἤ ἐμεῖς θά πολεμᾶμε τά μογγόλια στό μέτωπο κι αὐτοί πίσω μας θά σφάζουν τίς οἰκογένειές μας;


Ἑ.Ἀ.

εἰκόνα
filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...