Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Χρέος μας τῶν Ἀνθρώπων οἱ Ἡμέρες…


 

…ἤ ἄλλως, οἱ πραγματικὰ Ἀνθρώπινες ἡμέρες…

Καθημέρινῶς, μὲ κάθε δικαιολογία καὶ πρόσχημα, ἔχουμε σὰν ἀνθρωπότης νὰ «ἑορτάσουμε» κάποιες «Παγκόσμιες ἡμέρες». Αὐτὲς οἱ «Παγκόσμιες ἡμέρες», ἐξευτελισμένο κατάλοιπο πραγματικῶν, ἀλλὰ πολὺ μακρυνῶν στὴν ἱστορία, ἀνθρωπίνων ἡμερῶν, ποὺ τιμοῦσαν τὴν ζωή, τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευθερία καὶ τὸ Δίκαιον, ἔρχονται γιὰ νὰ εἰρωνευθοῦν τὶς παγκόσμιες γενκτονίες, τὰ παγκόσμια ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ τὶς παγκόσμιες ἀλητεῖες, κλοπές, λεηλασίες, ὑπεξαιρέσεις…
Εἷναι τόσο θρασεῖς οἱ διοργανωτὲς αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ποὺ καταντᾶ κλαυσίγελως τὸ νὰ ἀκοῦμε ὁ,τιδήποτε γιὰ τὶς «παγκόσμιες ἡμέρες», ὅταν τελικῶς, κρίνοντας πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ὅλοι αὐτοὶ οἱ τίτλοι συγκαλύπτουν πολλά, παναθρώπινα ἐγκλήματα. «Παγκόσμια ἡμέρα» γιὰ τὸ παιδὶ σημαίνει «ἐξοντῶστε τὰ παιδιά», ἐνᾦ παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὴνγυναῖκα σημαίνει «ἐξοντῶστε τὸν πραγματικὸ ῥόλο τῆς γυναικός, μά, τελικῶς τὴν ἰδία τὴν οἰκογένεια. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ ὅλες τὶς «Παγκόσμιες ἡμέρες», ποὺ τόσο πολὺ μᾶς τὶς διαφημίζουν τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ἀρωγὸς κάθε ἐγκλήματος κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Τὸ σημαντικὸ γιὰ ἐμᾶς πλέον, τώρα πιὰ ποὺ οἱ μάσκες πέφτουν, εἶναι νὰ ἀγνοήσουμε ὅλο αὐτὸ τὸ θέατρον θανάτου καὶ νὰ στραφοῦμε μόνον στὰ ὅσα συντελοῦν καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ζωή. Νὰ ἀγνοήσουμε ἀφ΄ ἑνός, ἀλλὰ καὶ νὰ διαδόσουμε τὸ ψέμμα, τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν μεθόδευσιν ποὺ ἀποκρύπτεται πίσω ἀπὸ τὶς κάθε εἴδους «παγκόσμιες ἡμέρες». Ἐπὶ πλέον ὀφείλουμε νὰ ἀπέχουμε αὐτῶν τῶν γελοιοτήτων καὶ νὰ στηρίξουμε μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὴν μία καὶ μοναδικὴ ἀνάγκη τοῦ Ἀνθρώπου: τὴν Ἀλήθεια. Ἄλλως τέ… γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν τὰ σαπρόφυτα τῆς παγκοσμίου κοινότητος, εἶναι καὶ ἡ μόνη ἡμέρα ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη καθιερώσει: ἡ μέρα τῆς ἀληθείας. (Ἔχουν καθιερώσει «διεθνὴ ἡμέρα γιὰ τὸ δικαίωμα στὴν Ἀλήθεια, σχετικὰ μὲ τὶς κατάφωρες παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν θυμάτων» 24 Μαρτίου, ἀλλὰ σαφῶς δὲν ἀφορᾶ κι αὐτὴ στὴν καθολική, ἀπόλυτη καὶ μία μοναδικὴ ἀλήθεια!!!)Φιλονόη

εἰκόναfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...