Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Ὑπὸ τὸ μένος τῶν Τούρκων ἡ Ὁλλανδία


Στὴν Ἑλλάδα περιμέναμε τὸ «κτύπημα» Ἐρντογάν, πρὸς συσπείρωση τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία μᾶς προέκυψε! Σὲ πολεμικὸ κλίμα ἡ χώρα καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς νυκτός, μὲ συγκρούσεις ἐκτεταμένες. Μεταλλικὰ φράγματα, συγκρούσις, ἐκπαιδευμένα σκυλιὰ καὶ τὸ «ἱππικό» τῆς ἐφίππου ἀστυνομίας τῶν ὁλλανδικῶν δυνάμεων, τῆς τάξεως τοῦ Ῥότερνταμ, κυνηγοῦσε Τούρκους διαδηλωτές!!!! Σκηνὲς πρωτόγνωρες καὶ μία κλιμάκωσις ποὺ εὑρίσκεται ἀκόμη στὴν ἀρχή της.


«Βούτυρο στὸ ψωμί» τοῦ ἀκροδεξιοῦ ὑποψηφίου Βίλντερς (γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές) ἀλλὰ καὶ τέλος ὁριστικὸ γιὰ τὶς σχέσεις Τουρκίας κι Εὐρώπης, τοὐλάχιστον ὅπως ἔως σήμερα τὶς γνωρίζαμε. 
Αὐτὴν τὴν φορὰ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπεφάσισαν νὰ δράσουν συλλογικὰ καὶ τὰ πάντα ἀλλάζουν. Ἤδη κατήγγελαν, μέσῳ τοῦ Εὐρωπαίου ἐπιτρόπου, Γιοχάνες Χᾶν, πὼς ἡ Τουρκία κινεῖται «μακρὰν τῆς Εὐρώπης» καὶ γιὰ αὐτὸ ἀναστέλεται, ἐπισήμως, τὸ πρόγραμμα προενταξιακῆς χρηματοδοτήσεως, ποὺ λαμβάνει (ἔως τώρα) ἡ Τουρκία, ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
Ὅμως τὸ πλέον ἐνδιαφέρον σημεῖον τῶν γεγονότων καὶ τῶν ἐπεισοδίων, ποὺ ἀναστατώνουν τὴν Ὁλλανδία, στὴν συγκρουσή της μὲ τὴν Τουρκία, εἶναι ἡ ἀπέλασις τῆς Τουρκάλας Ὑπουργοῦ Οἰκογενειακῶν Ὑποθέσεων τῆς Ὁλλανδίας.

Ἡ μανδηλοφορεμένη ὑπουργὸς (τῆς Ὁλλανδίας) Φατιμᾶ Μπετοῦλ Σαγιᾶν Καγιά, εὑρίσκετο στὸ Ντύσελντορφ τῆς Γερμανίας, ὅταν ἄκουσε γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς προσγειώσεως, τοῦ ἀεροσκάφους ποὺ μετέφερε τὸν Ὑπουργὸ τῆς Τουρκίας Τσαβούσογλου. Ἀμέσως ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ μεταβῇ ὀδικῶς στὸ Ῥότερνταμ, πρὸς …συμπαράστασή του! Ὅμως οἱ ὁλλανδικὲς ἀρχὲς τῆς ἔκαναν ἀμέσως γνωστὸ πὼς δὲν εἶναι εὐπρόσδεκτη στὴν χώρα πλέον!

Παρὰ τὶς ἀνακοινώσεις, ἡ ἴδια ἀπεφάσισε νὰ ταξειδεύσῃ, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ὁλλανδικὲς ἀρχὲς νὰ τὴν σταματήσουν, νὰ τὴν συλλάβουν καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν στὰ σύνορα μὲ τὴν Γερμανία καί, στὴν συνέχεια νὰ τὴν βγάλουν ἐκτὸς τῶν συνόρων τῆς Ὁλλανδίας.
Ἡ κίνησις αὐτὴ τῶν ὁλλανδικῶν ἀρχῶν ἔκανε τὸν Ἐρντογάν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπολοίπους συνεργάτες του, κυριολεκτικῶς …Τούρκους!!! Πραγματικὸ κατόρθωμα θεωρεῖται πλέον ὅλο τὸ παραπάνω, ἐφ΄ ὅσον ἐπέτυχαν νὰ μετατρέψουν σὲ ἐχθρικὴ τὴν πλέον φιλοτουρκικὴ χώρα τῆς Εὐρώπης.
Δεῖτε κι αὐτό:

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ τὶ συμβαίνει πράγματι στὸ Ῥότερνταμ, ὅπου οἱ Τοῦρκοι διαδηλωτὲς ἀπειλοῦν πλέον ἀνοικτά, σχηματίζοντας τὸ γνωστὸ σῆμα τῶν ἀκροδεξιῶν «Γκρίζων Λύκων»!!!
Εἰκόνες ἀπὸ γειτονιὲς τοῦ Ἄμστερνταμ σήμερα.Οἱ Τοῦρκοι ἐτοιμάζουν νέες πορεῖες καὶ διαμαρτυρίες σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα!!!
Καὶ κατόπιν τῶν παραπάνω, ἀκόμη ἀποροῦμε γιατὶ ὁ κάθε Βίλντερς καὶ ἡ κάθε Λεπὲς ἔχουν φθάσει στὸν προθάλαμο τῆς ἐξουσίας.


 Θεοφανάκης Στέφανος
filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...