Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Ἰδιαιτέρας ἐπιχειρηματικῆς εὐφυΐας...
Ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιχειρηματίας Μαρέβα Μητσοτάκη.
 
Ἐπειδὴ ἔχω ἀκούσει πολλὰ γιὰ τὴν σπουδαία ἐπιχειρηματίία Μαρέβα, ἀκολουθοῦν κάποια στοιχεῖα, ποὺ προκαλοῦν πολλὲς ἀπορίες.

Ἡ Μαρέβα ἔχει μίαν ἑταιρεία ῥούχων (ZEUS + ΔΙΟΝΕ). Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ ἔκανε πωλήσεις τὸ 2014 214.000€ μὲ ζημίες 51.000€ καὶ συσσωρευμένες ζημίες 245.000€. 

Ἔκανε αὔξηση κεφαλαίου 400.000€ τὰ ἔτη 2014-2015.
  Ἄρα ζητούμενο εἶναι ἡ πηγὴ αὐτῶν τῶν κεφαλαίων. 

Εἶναι ἑταιρεία ῥούχων μὲ μικτὸ κέρδος 18%. Τόσο μεγάλη ἐπιτυχία.
  18% Μικτὸ κέρδος σὲ ῥοῦχα εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος. Κλείνεις …ἐχθές!
  Καὶ μία ἑταιρεία μὲ μεγάλες ζημίες, μὲ ἀστεῖο περιθώριο κέρδους παίρνει δάνειο τὸ 2014 118.000€, μέσα στὴν κρίση, ποὺ δὲν ἔδιδαν οἱ τράπεζες στὸν Ἅγιό τους νερό.Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

εἰκόναfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...