Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Δέν θά ἀλλάξη ὁ Ἕλλην;
Ἀκούω δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ πὼς «ὁ Ἕλλην οὐδέποτε θὰ ἀλλάξη!».

Ὁρισμένες ἐρωτήσεις:
  1. Γιατί νά ἀλλάξῃ;
  2. Σέ τί νά ἀλλάξῃ;
  3. Σέ τί νά καταλήξῃ;;
  4. Τινί τρόπῳ νά ἀλλάξῃ;
Ἀπαντῆστε μου πρώτα σὲ αὐτὲς καὶ μετὰ συζητᾶμε!!!

Ἄντε γιατὶ τὸ ὑποσυνείδητο τοῦ Ἕλληνος τὸ ἔχετε ξεσκίσει μὲ μηνύματα ἐνοχῆς.
  Ἔχετε κάνει τὸν Ἕλληνα ἐνοχικό!Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ


εἰκόνα


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...