Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Γραμμὲς ἀμύνης…
Ὅσο βαρὺ κι ἐὰν …φαντάζῃ στὴν ἀντιληπτικότητά μας, ἡ Πρώτη Γραμμὴ Ἀμύνης ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Αὐτογνωσία.
  Ἔχοντας ἐπίγνωσιν τοῦ ποιὸς εἶμαι, μεριμνῶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους γιὰ νὰ διαφυλάξω τὶς μνῆμες μου, τὴν Ἱστορία μου, τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς Φυλῆς, τὰ Ἤθη, τὰ Ἔθιμα μά, κυρίως τοὺς βαθμοὺς Ἐλευθερίας μας.
 
Λαοὶ ποὺ ἀγνοοῦν τὴν Ἱστορία τους, παραμένουν πάντα θύματα τῶν ἰδίων τῶν πράξεών τους, ἐφ΄ ὅσον μὴ γνωρίζοντας τὴν Ἱστορία σου, ἐπαναλαμβάνεις διαρκῶς τὰ ἴδια λάθη ποὺ σὲ θυματοποιοῦν.
Ὁ σημαντικότερος καὶ σπουδαιότερος Ἀγών, ποὺ σὰν Ἀνθρωπότης καλούμεθα νὰ δόσουμε, εἶναι αὐτὸς τῆς Αὐτογνωσίας.
  Ὅσο πλησιέστερα φθάσουμε στὸ νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε, τόσο ταχύτερα θὰ δημιουργήσουμε τὶς κατάλληλες ἐκεῖνες γραμμὲς ἀμύνης καί, τελικῶς, τόσο ταχύτερα θὰ πραγματοποιήσουμε τὰ πρώτα μας βήματα πρὸς τὴν Ἐλευθερία.
Χρέος μας μόνον τὸ Γνῶθι σ’ἑαυτόν, σταθερῶς καὶ ἄνευ ἐκπτώσεων.Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...