Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Ψευτομαγκιὲς γιὰ νὰ ἀποκρύψουν πὼς ἤδη εἴμαστε ἐκτὸς Εὑρωπαϊκῆς ἙνώσεωςὍλα δικά τους… 
  Καὶ οὐδεὶς θέλει νὰ πῇ στὸν κόσμο τὴν ἁπλῆ ἀλήθεια…


Ὅτι ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται ἐκ τῶν πραγμάτων ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δηλαδή, συμφώνως μὲ τὴν δήλωση Γιοῦγκερ: «ἡ Ἑλλὰς δὲν ἐφαρμόζει τὴν εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία κι ὡς ἐκ τούτου ὁ Χάρτης τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων δὲν ἰσχύει, ὡς ἔχει, γιὰ τὴν Ἑλλάδα».

Ὁπότε θὰ νομοθετεῖται μόνον ὅ,τι θέλει καὶ ζητᾶ ἡ τρόικα.
  Ἀκόμη καὶ τὸ ἐσωτερικὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας εὑρίσκεται ὑπὸ ἀναστολήν! Συνεπῶς κι ὁλόκληρο τὸ πολιτικό μας σύστημα, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες πολιτικοί, εὑρίσκονται στὸν «ἀέρα», μὴ ἔχοντας λόγο ὑπάρξεως ἀλλὰ καὶ κάποιου εἰδους νομιμοποίηση. 

Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν καὶ οἱ θεατρινισμοί, οἱ ψευτομαγκιὲς καὶ οἱ ἀντιπαραθέσεις, ἀλλὰ πάλι …μεταξύ τους. Γιὰ νὰ ἀποκοιμίζουν τὸν κόσμο καὶ νὰ διατηροῦν τὶς καρέκλες τους….
  Κι ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη μποροῦν, ψηφίζουν καὶ μειώνουν τὶς ειδικὲς εἰσφορὲς τοῦ «συναφιοῦ» τους, κερδίζονταςι ἔως καὶ 2000 εὐρῶ κατ’ ἔτος.Θεοφανάκης Στέφανοςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...