Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Φοβόμαστε μόνον ὅταν …ἀγνοοῦμε!!!Τὴν δύναμίν μας…
Τὴν ἀλήθεια…
Τὶς λεπτομέρειες…
Τοὺς ἑαυτούς μας…
Τοὺς γύρω μας…
Τὸ αὔριο…
Τὸ ἄγνωστον…
Τὶς δυνατότητές μας…
Τὰ ὄνειρά μας…
Τὶς ἀντοχές μας…
Τὶς ἱκανότητές μας…
Τὴν Ἐλευθερία μας…

Φοβόμαστε ὅταν ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε πέρα ἀπό, συνήθως πλαστές, εἰκόνες γιὰ τὴν πραγματικότητα.
Φοβόμαστε ὅταν προσδίδουμε ὑπερβολικὲς δυνάμεις καὶ διαστάσεις στὸ ἄγνωστον…
Φοβόμαστε, στὴν πραγματικότητα, ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐκπαίδευσαν νὰ φοβόμαστε…
…καὶ τὰ ὁποία, ἁπλῶς, εἶναι μερικὰ ἀπὸ ὅσα ἀκόμη δὲν ἔχουμε μελετήσει σὲ βάθος.


Φιλονόη

εἰκόναarxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...