Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Χιῶτες ποὺ …δὲν ἐκτίμησαν τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία»!!!

Νὰ ἐδῶ, Χιῶτες ποὺ δὲν πίστεψαν στὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία καὶ ἐξεγέρθησαν ἐναντίον τοῦ Σουλτάνου, παρακούοντας ἀκόμη καὶ τὸν Πατριάρχη μας……

Χιῶτες ποὺ ...δὲν ἐκτίμησαν τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία»!!!


Ὁ Βαχῆτ πασσᾶς, ποὺ κατέγραψε τὰ συμβάντα, ἀπέστειλε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τοῦ νησιοῦ, καὶ μαζὺ καὶ 5 φορτία μὲ κομμένα κεφάλια καὶ 2 φορτία κομμένα αὐτιά. Καταμετρώντας τοὺς νεκροὺς ἀναφέρει κεφάλια ἱερέων, προεστῶν καὶ ἀνταρτῶν 1.109, «τελειωθέντες ἐν στόματι μαχαίρας» 25.000, σκλαβωμένα ἀγόρια καὶ κορίτσια 5.000.
Ἔκοβαν τὰ αὐτιὰ ἀπὸ τὰ κεφάλια καὶ κατόπιν τὰ διατηροῦσαν στὴν ἅλμη καὶ τὰ τοποθετοῦσαν σὲ βαρέλια. Τὰ ἔστελναν στὸν Σουλτᾶνο ὡς ἀπόδειξη τῆς ὑποταγῆς τους ἣ ὡς δελτία τῆς ἐπιτυχίας τους. Ἰδιαιτέρα τιμὴ ἐδίδετο ἐὰν τὰ ἐπαναστατικὰ κεφάλια ἀνῆκαν σὲ διακεκριμένους ἀρχιεπισκόπους, ἄρχοντες ἢ κληρικούς… Χίλια διακόσια κεφάλια εἶχαν ἤδη καταγραφῆ στὴν ἱστορία τῆς ἀμοιβῆς ποὺ ἐδόθη γιὰ τὸν κάθε ἕναν.
Τὸ βιβλίο τῆς Ἑνώσεως Μαστιχοπαραγωγῶν κάνει λόγο γιὰ 33.000 αἰχμαλωτισμένες ψυχὲς καὶ 33.000 σφαγμένους.Πολυζωΐδης Θανάσης
ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόηfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...