Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Φραπέ καί καπουτσίνο;
Γιάννης Λοβέρδος: «Στὶς ἀρχὲς τῆς δοκιμασίας, τὸ 2011, οἱ εἰσαγωγὲς καφὲ στὴν Ἑλλάδα ἦταν 64 ἑκατομμύρια εὐρῶ. Πέντε χρόνια μετά, τὸ 2016 ἐκτοξεύθηκαν στὰ 103 ἑκατομμύρια εὐρῶ.
  Δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες περνοῦν πολὺ περισσότερο χρόνο πίνοντας φραπὲ καὶ καπουτσιίο. Μία ὁλόκληρη χώρα ἀναστανάζει στὶς καφετέριες!».
 
Tὸ ὅ,τι ἡ τιμὴ τοῦ καφὲ αὐξήθηκε, δέν πέρασε ἀπό τό μυαλό σας;

Ἐπίσης, τὸ ὅ,τι εἴμαστε χώρα ποὺ ἐπίσης ἐξάγει καφέ, αὐτό τό ψάξατε ὡς δημοσιογράφος;

Πόσο ἦταν ἡ κατά κεφαλήν κατανάλωσις, εἰσαγωγὲς καὶ ἐξαγωγές, τό 2008, τό 2011 καί τό 2016;
Ἐρωτήματα ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀπαντηθοῦν προτοῦ ἀρχίσετε τὴν …ἐπίθεση στοὺς Ἕλληνες.

Τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα ἀποδεικνύει ὅτι δημοσιογραφία καὶ πολιτικὸ σύστημα εἶναι ἐχθρὸς τῆς κοινωνίας.

Κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ ῥίξουν τὶς εὐθῦνες σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν διαχειρίζονται τὴν ἐξουσία.

Ἄλλωστε, ἐὰν ὑπῆρχε δημοσιογραφία, θὰ ὑπῆρχε καὶ ἔλεγχος αὐτῶν ποὺ διαχειρίζονται τὶς ἐξουσίες.


Παναγιώτης Τσουκαλᾶςεἰκόναfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...